רשימת קבצים ותיקיות
מאמרים בנושא לקויות שמיעה
התיקיה כוללת תמצית שלושה מאמרים בנושא
 
קישורים לאתרים בנושא לק"ש
 
"רק על עצמי לספר ידעתי..."