הגדל חלון
ליקויי למידה

 

בלגור, ר. הפסיכולוגיה של הקריאה. שוקן , 1977.

בלגור, ר. הפרעות חמורות בקריאה: הדיסלקסיה, סיבותיה והטיפול בה. ת"א: זמורה ביתן, 1986.

גרובה, הופטפלייש. התפתחות התפיסה של ילדים. הוצ' אח.

דרעין, ע. הבשלות ללמידה. המכון לאמצעי הוראה.

דרעין, ע. נוירופסיכולוגיה והילד החריג. ת"א : הקיבוץ המאוחד, 1984.

דרעין, ע. דיסלקסיה התפתחותית. הוצ' אח.

הבר, ד. לא הואב לקרוא. ת"א : רמות, 1990.

היימן, טלי (עורכת). ליקויי למידה מקראה א' (עברית) ומקראה ב' (אנגלית). הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, 1999.

היימן, טלי (עורכת). ליקויי למידה - מדריך למידה. הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, 2000.

היימן, טלי ואולניק-שמש, דורית. פסיפס: התמודדות עם ליקוי למידה: היבטים חדשניים. הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ח.

יזדי-עוגב, א. התפתחות ולמידה מוטורית תקינה מול לקויה. נתניה: מכון וינגייט לחינוך גופני, 1995.

ליברמן, פ. ונסים, ד. (עורכות). גל-ח"ם - גולשים בחינוך המיוחד. גיליון מס' 3: לקות למידה. מרכז פדגוגי ארצי לחינוך מיוחד. סיון תשס"א / מאי 2001.

ליפשיץ, א., אלעד, ש. וקוולר, ש. תוכנית מסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך בגן הילדים הרגיל, המשולב והמיוחד. הוצ' תל, משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים, האגף לחינוך מיוחד, האגף לחינוך קדם יסודי, תשנ"ו.

למבריש, ל. דיסלקסיה - כיוונים חדשים עפ"י שיטת בלר. הוצ' אח.

לקויות למידה -  קשיי הגדרה. סקירת ספרות. ירושלים: מכון סאלד, 1996.

מודלינגר , א. קשיי כתיבה. ספרית פועלים, 1983.

מיילס, טים ואיילין . דיסלקסיה ומתמטיקה. הוצ' אח.

מרגלית, מ. בתנועה מתמדת: הילד ההיפראקטיבי בבית ובבית-הספר. ת"א: ספרית פועלים, 1984.

מרגלית, מלכה. לקות למידה בכיתה: דילמות חינוכיות במציאות החדשה / השתמעויות בהכשרה ובהשתלמויות מורים. הוצאת מכון מופ"ת, תשס"א / 2000.

 

· עריכה: אילנה כהן, מדריכה בפיקוחה של רחל שוכמן, מפקחת חינוך מיוחד במחוז תל-אביב.

ניר, י. לקות למידה: איפיון, אבחון וטיפול. משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית והמחלקה לחינוך מיוחד, 1976.

סגל, דסי ושלומי, דליה. דיסקלקוליה - היבטים נוירופסיכולוגיים וקוגנטיביים והקשרם לקריאה - כתיבה. "ניצן", 1998.

סימפסון, ש. מדריך למורה לילד פגוע המוח. אקדמון.

סימפסון, ש. דיסלקסיה - תאוריה ומעשה - אבחון ותיקון ליקויי קריאה. ת"א: רמות, 1983.

סימפסון, ש. פגיעה מוחית וליקויי למידה. ת"א: רמות, 1985.

סימפסון, ש. הילד לקוי הלמידה בבית ובביה"ס. הוצ' חוקת, 1994.

סנדרס, מ. הערכה קלינית של קשיי למידה. ת"א: ספרית פועלים, תשמ"א

סנולינג, מ. דיסלקסיה, נקודת מבט לתפיסה התפתחותית, להבנת הקריאה והיכולת לאיית. ת"א: צ'ריקובר, 1992.

ספקטור, נ.  ליקויי למידה: מילון מושגים ועצות.  הוצ' המחברת, מרץ 1998.

ספקטור, נ. שיקום ליקויי למידה. ר"ג: מסדה, 1979.

ספקטור, נ. דיסלקסיה וליקויי למידה אחרים - אסופת מאמרים. י"ם: הוצ' המחברת, 1994.

עינת, ע. ליקויי למידה - האתגר.  הוצ' ידיעות אחרונות, 1992, 1997 (מהדורה מורחבת).

עינת, עמלה. מפתח לדלת נעולה - לפרוץ את מחסום הדיסלקסיה. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2000.

עינת, עמלה. לקוי הלמידה ו"המורה לחיים". על ההשפעה הדרמטית של מורים על עתיד לקויי למידה. מאמר בתוך "פנים" מס' 15, חורף 2000.

קדרון, ר. לקות למידה מהי ?  חוברת הסברה להורים. "ניצן".

קדרון, ר. לקויי למידה התפתחותיים - הגדרה, אפיונים וקווי יסוד לטיפול. משרד החינוך והתרבות, הגף לחינוך מיוחד, 1991.

רוזנברג, מ. מיפוי אבחונים לאיתור ליקויי למידה. הוצ' אח, 1996.

רחמני, ל. מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית. ת"א: ספרית פועלים, 1985.

רחמני, ל. מוח ולמידה, תהליכים וליקויים. פפירוס, האוניברסיטה העברית,  תשמ"ג.

שלומי, ד. לקרוא ולכתוב. מדריך למורה על קריאה וכתיבה של ילדים מתקשים. הוצ' תל, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, תשנ"ז.

 

· עריכה: אילנה כהן, מדריכה בפיקוחה של רחל שוכמן, מפקחת חינוך מיוחד במחוז תל-אביב.

שרוני-יצחק, ו. ליקויי למידה. בתוך: סוגיות בחינוך המיוחד. ת"א: אוניברסיטה פתוחה, 1990.

שרוני-יצחק, ורדה. מדריך נבוכים למחנכים והורים של הילד בעל ליקוי למידה. הוצ' רכס, 1998.

שרן, ש. וי. ליקויי למידה ותיקונם. ספרית פועלים, 1973.

 

 

קלטת וידאו: עד כמה קשה זה יכול להיות? מרכז הדרכה ארצי לחינוך מיוחד ולשיקום, בית "שמע", ספריה אור-קולית.

 

 

תלמידים  לקויי למידה בספרות ילדים:

יצחקי, רותי ושני, מיכל. מה קורא לי? על הקלות והקושי בקריאה ובכתיבה. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2001.

רון-פדר-עמית, גלילה. קשה לי ללמוד. הוצאת מודן, 2001.

רז, אורית. אני לא מה שאתם חושבים. הוצאת כתר, ראשית קריאה.

שם טוב, תמי. מהפכת התפוזים של מתי. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2000.