הגדל חלון

מבדקי התפיסות תורגמו ע"י הסטודנטים בקורס מתוך הספר:

 

Pierangelo R & Giuliani G. (1998). Special Educator's . Complete Guide to 109 Diagnostiec Tests. The center for applied research in education.