הגדל חלון

 

יחסי גומלין מבט כללי

מונחים וספרות

 

מונחים

אמנסליזם (Amensalism) – יחסי גומלין בין שני אורגניזמים שבהם האחד מעוכב ומדוכא בנוכחות השני. דוגמה: אללופאתיה.

הרביבוריה (Herbivory) – אכילת צמחים על-ידי טורפים.

טפילות (Parasitism) – יחסי גומלין (אינטראקציות) שבהן שותף אחד – הטפיל – נהנה והשני – הפונדקאי – ניזוק. שונה מטריפה בכך שהטפיל אינו אוכל את הפונדקאי אלא מנצל מזון בדרך של פירוק.

טריפה (Predation) – אינטראקציה בה אורגניזם מסוים ניזון מאורגניזם אחר תוך הריגתו (או לא). הטורף להבדיל מהטפיל אינו חי ליד או בתוך מקור המזון.

מוטואליזם, הדדיות (Mutualism) – אינטראקציה בין מינים בה השותפים יוצאים נשכרים.

סימביוזה (Symbiosis) –

(א) חיים בצוותא של אורגניזמים אחדים

(ב) מילה נרדפת להדדיות (מוטואליזם)

(ג) אינטראקציה של מינים שבה השותפים קשורים בקשר אינטימי, קבוע והדוק ביניהם. הקשרים יכולים להיות מוטואליסטיים או פרזיטיים. הגדרה זו מאומצת בקורס.

קומנסליזם (Commensalism) – יחסי גומלין שבהם יצור אחד משפיע לטובה על משנהו, אך תגובתו לנוכחותו של האחר היא ניטרלית.

תחרות (Competition) – אינטראקציה בין פרטים מאותו מין או ממינים שונים המנצלים משאב משותף, המוליכה לפגיעה בחלק מהשותפים לאינטראקציה או בכולם, בדרך של ניצול (ע') או הפרעה (ע').

 

 

ספרות:

§         פרבולוצקי, א. ופולק, ג. 2001. אקולוגיה התיאוריה והמציאות הישראלית . עמודים 172-174.

§         Krebs, C.J. 1986,1994. Chap. 6

§         Begon et al. 1990, 1996. Part 2 – Introduction.