הגדל חלון

 

07/09/02

שנת הלימודים תשס"ג

 

נוהלים בקורס מבוא לאקולוגיה

§         השיעורים מתקיימים בסמסטר א' בין השעות 8.30 – 10.00.

§         אין חובת נוכחות, השיעורים מתקיימים בכל מספר משתתפים.

§         השיעור מתחיל בדיוק בזמן. אין להיכנס לכיתה אחרי השעה 8.30. בשעה 8.45 תתאפשר כניסה למאחרים.

§         מפגשי הכיתה מלווים במצגות מחשב ובחומר ממוחשב אחר. כל חומר הלימוד מרוכז באתר האינטרנט של הקורס באח"א (אח"א > מדעי הטבע > מבוא לאקולוגיה). כמו כן יימצא חומר ברשת המכללה.

§         כל משתתפי הקורס, בין אם נוכחים בשיעור ובין אם לאו, חייבים להתעדכן על מהלך הלימוד באמצעות מערכת ההודעות של המכללה באינטרנט (שער לסטודנט - הודעות אישיות), שבה יתפרסמו בקביעות מידע והנחייות הקשורים ללימוד השוטף.

§         במהלך הקורס מוגשים כ- 5 תרגילים (המספר הסופי ייקבע על פי התקדמות הלמידה). ההגשה חובה והתרגילים מוגשים בקבוצות של 2. לא יתקבלו תרגילים בקבוצות יותר גדולות. התרגילים נבדקים ומקבלים ציון ונשקלים בהערכה הסופית, כפי שמופיע בסילבוס.

§         ישנה חובה של קריאת מאמר מדעי, שתוכנו ייכלל במבחן הסיכום.

§         בסיום הקורס מתקיים מבחן מסכם עם חומר פתוח. מתקיימים 2 מועדי מבחן בלבד, בתאריכים שנקבעים ע"י מזכירות ההוראה. לא מתקיימים מועדים מיוחדים. מכיוון שהקורס ניתן אחת לשנתיים, המועדים הבאים יהיו בתשס"ה.