רשימת קבצים ותיקיות
מבוא לאקולוגיה
ד"ר גדי פולק.
דף השער של אתר הקורס "מבוא לאקולוגיה", מכללת סמינר הקיבוצים במסלול העל יסודי במגמת ביולוגיה-כימיה.
 
נוהלים
 
סילבוס
 
דוגמת מבחן
שאלה מתוך מבחן של הקורס בשנת תשס"א, כאשר הקורס היה שנתי. המבחן לתשס"ג יותאם להיקף הסמסטריאלי.
 
מילון מונחים באקולוגיה
מילון מונחים מתוך הספר פרבולוצקי, א. ופולק, ג. 2001. "אקולוגיה - התיאוריה והמציאות הישראלית" בהוצאת כרטא. כל הזכויות שמורות.
 
מושגי יסוד, האורגניזם והסביבה
פרק ראשון בקורס מבוא לאקולוגיה במגמה לביולוגיה-כימיה - ד"ר גדי פולק. כולל מונחים, מצגות ותרגילים.
 
אוכלוסיות
כאן נמצא כל החומר לפרק אקולוגיה של אוכלוסיות: מונחים, רשימת ספרות, מצגות ותרגילים.
 
יחסי גומלין
דפי עזר, מצגות ותרגילים בנושא אקולוגיה של יחסי גומלין עם דגש על תחרות, טריפה וטפילות.
 
חברות ומערכות
מונחים, ביבליוגרפיה ומצגות בנושא חברות אקולוגיות ואקוסיסטמות.
 
מאמר על קרפיון
בו עמי, פ. 2000. הקרפיון השחור כמדביר ביולוגי לחלזונות מים מתוקים. אקולוגיה וסביבה 6: 71-77.