הגדל חלון

 

16.9.03

שנת הלימודים תשס"ד 

נוהלים בקורס יסודות המיחשוב והתיקשוב

 §         השיעורים מתקיימים בסמסטר א' ביום ד'בין השעות 10.15-11.45. 

הנוכחות בשיעורים מומלצת, אך לא מתבצע רישום נוכחות. השיעורים מתקיימים בכל מספר משתתפים. חומר הלימוד מופיע באתר הקורס והמפגשים מיועדים לתירגול ולקבלת סיוע פנים אל פנים. ניתן לתקשר ולהתייעץ לצורכי הלמידה דרך מערכת ההודעות (שער לסטודנט) ובדואר אלקטרוני.

§         השיעור מתחיל בדיוק בזמן. אין להיכנס לכיתה אחרי השעה 10.15. בשעה 10.30 תתאפשר כניסה למאחרים.

§         המידע של הקורס והתרגילים מצויים באתר האינטרנט של הקורס באח"א (אח"א > יישומי מחשב בחינוך > יסודות המיחשוב והתיקשוב לביולוגים). החל מדצמבר חומר הקורס יימצא במערכת התיקשוב HighLearn.

§         כל משתתפי הקורס, בין אם נוכחים בשיעור ובין אם לאו, חייבים להתעדכן על מהלך הלימוד באמצעות מערכת ההודעות של המכללה באינטרנט (שער לסטודנט - הודעות אישיות), שבה יתפרסמו בקביעות מידע והנחייות הקשורים ללימוד השוטף.

§         במהלך הקורס מוגשים תרגילים. ההגשה חובה התרגילים נבדקים ומקבלים ציון ונשקלים בהערכה הסופית, כפי שמופיע בסילבוס. יש להגיש את התרגילים במועד שנקבע לכל תרגיל. לא יתקבלו תרגילים שמוגשים באיחור.

§         בסיום הקורס מתקיים מבחן מסכם. מתקיימים 2 מועדי מבחן בלבד, בתאריכים שנקבעים ע"י מזכירות ההוראה. לא מתקיימים מועדים מיוחדים.