הגדל חלון

יסודות המיחשוב והתיקשוב לביולוגים

 

הקמת אתר אינטרנט אישי ותרגיל 4
מטרות:
1. הקניית יכולת  להצגת מידע באתר אינטרנט, בכלים המכללתיים.
2. איחסון באינטרנט של תוצרי למידה
3. חשיפת תוצרי למידה אישיים לקהילה רחבה – כיתה, מכללה, כל העולם
4. עבודה קבוצתית על אתר משותף
 
כלים:
מערכת בניית האתרים Site.Wise
 
גישה (2 אפשרויות)
1.       אח"א > בניית אתרים במערכת Site.Wise
2.      שער לסטודנט > בניית אתרים
מקלידים את שם המשתמש ואת הסיסמה.
 
הדרכה מקוונת:
1. אח"א > מיומנות מחשב > הדרכה להוראה/למידה מקוונת > טיפים בעבודה עם Site.Wise
2. עזרה ? בתוך המערכת עצמה
 
משימות לסטודנט (תרגיל 4)
1. הקמת האתר ובניית דף שער מעוצב (הפריט הראשון באתר) בדף השער יופיע השם, מידע קצר על תוכן האתר ותמונתכם האישית. ניתן להוסיף לדף זה אלמנטים נוספים.
2. הוספת התיקיות הבאות בשמות: :
       א. צמח המרפא (ציינו את שם הצמח שעליו תעבדו)
       ב. תמונות

       ג. חומר לימודי
3. בתיקיה "צמח המרפא" יימצאו הדפים הבאים:
       א. דף שער של האתר עם הסברים בטקסטים ותמונות על תוכן האתר (דף מעוצב)
       ב. מידע כתוב (תמצית בהיקף של 30 שורות לכל היותר) על צמח המרפא שלכם, בפורמאט של דף מעוצב בשילוב תמונת הצמח
       ג. קובץ המצגת שתכינו על צמח המרפא (תרגיל 5)
       ד. דף מעוצב שבו מוצג אוסף של 10 אתרים מקושרים בנושא צמח המרפא שלכם. יש להוסיף תיאור קצר של האתרים.
       ה.קישורים לכל האתרים של משתתפי הקורס האתרים
כתובת האתר לצפייה (כתובת האתר לקהל) תישלח באמצעות מערכת ההודעות אל גדי פולק, ותקושר לאתר מרכזי כיתתי בנושא.

4. בתיקיה "תמונות" יימצאו כל התמונות שבהן תשתמשו לצורכי הפרוייקט על צמחי מרפא ולצרכים אחרים.