הגדל חלון

 

מדיניות השירות

1. השירות פתוח לאוכלוסיית המכללה (תלמידים, מרצים ועובדים).

2. השירות כולל מידע על שירותי הספרייה, הפניה למקורות מידע רלוונטיים וסיוע בניסוח נושא החיפוש.

3. המידע שניתן במסגרת השירות המקוון הינו ראשוני בלבד, ואינו תחליף לחיפוש עצמאי מעמיק יותר

על-ידי הפונה.

4. חיפוש המידע יתבצע בקטלוג הספרייה, במפתחות למאמרים בכתבי-עת בעברית, ובמאגרי מידע

(בעברית ובאנגלית).

5. תשובות יישלחו לפונים תוך 3 ימי עבודה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד.

6. השירות איננו כולל משלוח של מאמרים ו/או ספרים. לשם כך יש להגיע לספריה.

7. הספרייה אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע שנשלח.

8. השרות מיועד למתן יעץ בלבד. אין להשתמש בו לצורך העברת בקשות למדור ההשאלה.

 

לשירות יעץ מרחוק - לחצו כאן