הגדל חלון

מהות הפרוייקט

 

פרוייקט הקדשת עבודה סמינריונית למשפחה שכולה הוקם למען השגת היעדים הבאים:

הנצחת הנופלים במערכות ישראל ובשירות הצבאי, הבעת מחווה למשפחות שכולות, וקירוב סטודנטים לנושא השכול.

הפרוייקט פועל במכללת סמינר הקיבוצים, בשיתוף ארגון "יד לבנים".

יוזם הפרוייקט הוא אדיר זלצר, מחנך ומורה להיסטוריה. שותפים בהקמתו ובתפעולו הם גב' נגה ניב, דיקנית הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים, ומר מוטי שלו, מנכ"ל ארגון "יד לבנים".

הרעיון העומד בבסיס הפרוייקט הוא כי סטודנט או סטודנטית, שכתבו עבודה סמינריונית מצטיינת, יקדישו אותה למשפחה שכולה. הנחות היסוד של הפרויקט הן, כי עבור משפחה שכולה קבלת עבודה עם הקדשה אישית מידי סטודנט, עשויה לחמם את הלב. עבור הסטודנט הפרוייקט מזמן אפשרות לתרום דבר מה אישי, פרי מאמציו האקדמיים.

 

הפרוייקט נעשה במספר שלבים:

· רכזי הפרוייקט פונים אל סטודנטים שכתבו עבודות סמינריוניות מצטיינות ומציעים להם להקדיש את עבודתם למשפחה שכולה.

 

· ארגון "יד לבנים" מאתר משפחות עבור הסטודנטים שנענו בחיוב לפניית הרכזים. לעיתים הסטודנטים מבקשים לפנות למשפחה מסוימת. במקרים אלו ארגון "יד לבנים" פונה אל אותן משפחות ומבקש את הסכמתן ליטול חלק בפרוייקט.

 

· הסטודנט, מלווה על ידי הרכז, מגיע למפגש היכרות עם המשפחה. בעת המפגש הסטודנט מתוודע למשפחה, לכאבה, ולסיפורו של הנופל.

 

· הסטודנט מכין הקדשה אישית למשפחת החייל ורכז הפרוייקט כותב דף הנצחה המספר על חייו ואישיותו של החייל. ההקדשה ודף ההנצחה מצורפים לעבודה ונכרכים יחדיו.

 

· הסטודנט והרכז חוזרים למשפחה, והסטודנט מעניק לה את עבודתו.

 

· העתק של העבודה כולל ההקדשה ודף ההנצחה נמצאים בספריית מכללת סמינר הקיבוצים, והעתק נוסף נשלח ל"בית יד לבנים". דפי ההנצחה וההקדשות מתפרסמים גם באתר זה.

 

· הסטודנט מקבל העתק מדף ההנצחה למזכרת.

 

הפעילות שנעשתה עד כה מראה כי משפחות שכולות רבות רואות בפרוייקט דבר בעל חשיבות רבה. הסטודנטים שהעניקו את העבודות חשו סיפוק רב בתרומתם לאותן משפחות.

החיבור בין הסטודנטים למשפחות מקסים ומרגש. הוא מראה עד כמה עמוק נוגעים השכול וזכר החיילים בנפשה של החברה הישראלית, וכי יש רבים אשר מוכנים לתרום ולפעול למען הזדהות עם המשפחות השכולות בישראל וחיזוקן.