הגדל חלון

 

 

אדיר שטרן - נולד בתל אביב, שירת בחיל שיריון בדרגת רב סמל גדודי, נפל ב- בן 21 היה במותו.