הגדל חלון

 

מכללת סמינר הקיבוצים

 

קורס טכנולוגיות סיוע בחינוך המיוחד

 

מנחה: בטי שרייבר

 

תקצירי מאמרים מתורגמים שנערכו ע"י הסטודנטים של הקורס

 

 התקצירים נלקחו ממאגרי מידע אקדמיים