הגדל חלון

 

 

 

 שירים וחיבורים שכתבו סטודנטים בחג החנוכה ועוד.......