הגדל חלון

 

 

יחידת הוראה בנושא איכות הסביבה

 

מאת: רותם טרכטנברג והילל סעיד

 שיעור ראשון

נושא השיעור:

מהו חומר? הבחנה בין חומרים אורגניים, מתכלים, וא-אורגניים, לא מתכלים, ע"פ מאפיינים תכונות והבדלים.

מטרות כלליות:

 1. הכרת המושג – חומר.
 2. הבחנה בין חומרים אורגנים (מתכלים) ולא אורגאניים (לא מתכלים).

מטרות אופרטיביות:

 1. התלמיד יגדיר מהו חומר. 
  מיומניות תוכן – התלמיד יכיר את המונח חומר ויגדיר אותו.
 2. התלמיד ימיין חומרים לשתי קבוצות שונות.
  מיומנויות למידה – ניסוי וטעייה באמצעות חלוקה קטגוריאלית של חומרים שונים לשתי קבוצות, ילמד התלמיד על המאפיינים של שני סוגי החומרים.
 3. התלמיד ישיים את הקבוצות השונות.
  מיומנויות תוכן – הכרת המונחים: אורגני- בה מהטבע, מתכלה מהר ואאורגני- מלאכותי, פרי יצירת האדם. נתינת שם לקבוצות ע"פ חלוקה זו.
 4. התלמיד יסכם את ההבדלים בין שתי הקבוצות.
  מיומנויות למידה  – סיכום- ריכוז מאפיינים עיקריים של שני החומרים השונים שנלמדו ותמצותם תוך עמידה על ההבדלים העיקריים ביניהם.


    מושגים חדשים שיועברו בשיעור: מתכלה- "כלה, נגמר, מתפרק במשך הזמן".

    לא מתכלה, אורגני- "בא מן האורגניזם, מקורו בחי או בצומח"

    לא אורגני, מלאכותי – "עשוי בידי אדם ולא בידי הטבע."                

 

 

מהלך שיעור מתוכנן:

  

דרכי הוראה

פעילות

זמן משוער

עזרים

פתיחה- תיעשה ע"י הוראה פרונטאלית

הוראה מונחית ע"י שאילת שאלות.

כל תלמיד יתבקש להגיד מהו חומר עבורו.

המונח חומר יוגדר

ע"י שימוש בתשובות התלמידים, יצירת קשר וחיבור בניהם למושג אחד.

5 דקות

כתיבה על הלוח הגדרה של המושג חומר.

חומר- "גוף מוחשי שכל העצמים עשויים ממנו".

הוראה שיתופית- תיעשה עבודה קבוצתית.

איסוף חומרים ריכוזם במרכז הקבוצה ושיוכם לאחת הסלסלאות המתאימות.

כל קבוצה תתבקש לאסוף מספר חומרים המצויים בכיתה ולרכזם באחת משתי הסלסלאות שיונחו על הרצפה.

הסלסלאות יכילו

שני סוגי חומרים, שיונחו מבעוד מועד

( בסלסה אחת תונח שקית ניילון ובשנייה קליפת בננה)

15 דקות

סלסלאות +חומרים : שקית וקליפת בננה.

הוראה פרונטאלית מונחית- שימוש בחומרים שמיינו התלמידים.

התלמידים יתבקשו להתבונן בחומרים המרוכזים בכל סלסלה

ולנסות לאפיינם.

מה דומה בכל החומרים המרוכזים בכל סלסלה?

תיעשה המשגה ושיום של החומרים בשתי הסלסלאות לחומרים אורגניים טבעיים וחומרים אאורגניים שהאדם יצר.

15

דקות

המשגה על הלוח –

חומר אורגני- חומר שבא מהטבע כגון: עץ או קליפה של פרי שצמח בטבע, חומר זה מתפרק חזרה לטבע במהירות – נאכל ומתפרק ע"י יצורים מזעריים.

חומר אאורגני- האדם יצר מחומר שבה מהטבע דוגמת דף נייר שנוצר מעץ.

 

 

הוראה שיתופית- עבודה קבוצתית באמצעות כרטיסיות.

כל קבוצה תקבל כרטיסיות ובהן תמונות של חומרים.

על התלמידים לסדר את החומרים ע"פ מהירות ההתכלות בטבע- הבחנה ראשונית בין חומרים.

10 דקות

כרטיסיות ובהן תמונות של חומרים

 

 

 

שיעור שני- נזקי הפגיעה באיכות הסביבה

 

מטרות כלליות: הכרת הנזקים הסביבתיים הנגרמים מזיהום באמצעות חומרים אאורגניים.

 

מטרות אופרטיביות:

1.  התלמידים יזהו חומרים אאורגניים.

     מטרה זו עונה על מיומנות למידה- התלמידים יזהו באמצעות ניסוי וטעייה חומרים        אאורגניים בסביבת בית הספר, איסוף החומרים ובחינתם: האם הם עונים על              

     קריטריונים של חומרים אאורגניים  כפי שנלמדו בכיתה ( מתכלים לאחר זמן רב, פרי

    יצירת האדם- מלאכותיים ).

 2. התלמידים יסכמו את נזקי חומרים מזהמים אאורגניים באדם, בבע"ח ובצומח.

      מיומנות תוכן- הכרת הנזקים השונים של זיהום באמצעות חומרים  

     אאורגניים  לאדם, בע"ח והצומח.

     מיומנות למידה- התלמידים יזהו את הנזקים הסביבתיים באמצעות ניסוי וטעייה, חקר 

     שבסופו יוסקו מסקנות אודות גורמים מזהמים בסביבה ותוצאותיהם.

     מיומנות חברתיות- תעשה עבודת חקר קבוצתית- כל קבוצה תחקור נזק אחד תגבש

     מסקנות ותציג את הממצאים במליאה, נדרש שיתוף פעולה קבוצתי, לכל אחד מחברי 

     הקבוצה תפקיד אשר ביצועו הכרחי להגעה למסקנות הקבוצתיות ( הקראה, כתיבה

     סיכום והצגת מסקנות ).

מהלך שיעור מתוכנן-

 

דרכי הוראה

פעילויות

זמן משוער

עזרים

פתיחה.

פתיחת השיעור תעשה באופן פרונטאלי- שאילת שאלות והתקדמות באמצעות תשובות התלמידים.

 

הצגת שאלת חקר: חישבו מהם הנזקים הנגרמים לסביבה  בעקבות חומרים מזהמים שאינם מתכלים?

התלמידים יעלו רעיונות והשערות באופן חופשי שיכתבו על הלוח.

5 דקות

כתיבת רעיונות התלמידים על הלוח.

הוראה שיתופית- יעשה ע"י עבודת חקר קבוצתית, במהלכה כל פרט בקבוצה מקבל תפקיד החיוני להסקת המסקנות ולסיום המשימה.

תפקידי התלמידים בקבוצה: 1.אחראי על חומרי ניסוי.

2. הקראת המשימות.

3.  כתיבת   התשובות.

4. הצגת הממצאים במליאה.

כל קבוצה תחקור סוג של פגיעה סביבתית ותידרש לסכם מהו הגורם המזהם, מהו הנזק הסביבתי וכיצד ניתן למנוע את הנזק?

פירוט נושאי החקר לקבוצות:

1. חקר זיהום מי תיהום- הדמיה של מים בכלי למי תהום וזיהומם ע"י חומרים אאורגניים שינתנו לחברי הקבוצה.

2. חקר פגיעה בבע"ח ובמזונם ע"י השלכת פסולות שאינה מתכלה- תמונות של בע"ח הניזונים מפסולת.

3.חקר פגיעה בצומח- כריתת עצים וחיסול יערות- יעשה ע"י תמונות.

4. מפגע תברואתי לאדם- קבוצה אחת תחקור ע"י תמונות וקבוצה שנייה תחקור את הנושא ע"י איסוף פסולות אאורגנית משטחי בית הספר.

 

30

דקות

1.כרטיסיית   חקר הכוללות שאלות הנחיה מכוונות.

2. תמונות של פגיעה בבע"ח

פגיעה בצמחיה- גדיעת עצים

מים בכלי- הדמיה למי תהום וחומרים מזהמים- ניילון, צבע ופלסטיק.

הצגת מסקנות במליאה-

הוראה שיתופית  התלמידים מסכמים את מסקנותיהם במליאה ומקשיבים למסקנות שאר הקבוצות.

כל קבוצה תציג את הגורם המזהם שנחקר, הנזק הסביבתי וכיצד ניתן למנוע אותו ( שאלות אלו מופיעות על גבי כרטיסיות ההנחיה המצורפות ).

15 דקות

 

 

 

שיעור שלישי : מחזור חומרים א-אורגניים

מטרות כלליות:1.  הכרת מגוון הדרכים לשימוש חוזר בפסולת אאורגנית ( מחזור ע"י מפעלי מחזור, מחזור ע"י האדם )

2. הבנת חשיבות המחזור לשמירה על איכות הסביבה.

מטרות אופרטיביות:

1. התלמיד יגדיר את השימוש החוזר בפסולות לא מתכלה- מחזור.

 מיומנות תוכן- הכרת המונח מחזור והגדרתו.

2. התלמיד ימנה את הדרכים המוכרות למחזור חומרים ( מחזור ע"י מפעלי מחזור, מחזור

    ע"י האדם)  

     מיומנות תוכן- הכרת דרכי המחזור האפשריות.

3. התלמיד יתנסה באחת מדרכי המחזור- מחזור חומרים ע"י האדם.

  מיומנות חברתית – כל קבוצה מקבלת כמות חומרים שיש לחלק בין 

    הפרטים בקבוצה באופן שווה וע"פ צורך.

    לאחר המחזור כל קבוצה תרכז את התוצרים על "שולחן תצוגה" והתוצרים יוצגו

    לכיתה, הפעילות דורשת עבודה קבוצתית שיתופית.

4. התלמיד יסכם את חשיבות המחזור.  

 מיומנות חברתית- התלמידים יביעו את דעתם לגבי חשיבות תהליך

    המחזור תוך הקשבה לדעות ומסקנות שאר התלמידים.   

 

מהלך שיעור מתוכנן:

דרכי הוראה

 

פעילויות

זמן משוער

עזרים

פתיחה – הוראה פרונטאלית, הגדרת מונח באמצעות שאלות מכוונות

וע"י שימוש בתשובות התלמידים.

הצגת שאלה מגרה: לאחר שלמדנו כי ישנם חומרים שאינם מתכלים ולכן לא ניתן להשליכם כפסולת, חישבו מה ניתן לעשות איתם?

לאחר השערות התלמידים נמשיג את המונח מחזור, ע"י שימוש בתשובות התלמידים.

5 דקות.

כתיבת המושג מחזור על הלוח.

מחזור-

הסבר פרונטאלי המלווה בשאלות מנחות, על אמצעי המחזור השונים, בחלוקה מרכזית:1. מחזור ע"י האדם. 2. מחזור באמצעות מפעלי מחזור.

1. מחזור ע"י האדם-שימוש חוזר במוצרים כגון: דפים, בקבוקים, קופסאות שימורים, קרטונים.

2. מחזור במפעלי מחזור.

שימוש בדוגמאות- בקבוקים ריקים להחזרה לחנויות עליהם כתוב הסכום בגין ההחזרה.

10 דקות.

בקבוקים

ריקים המיועדים למחזור.

הוראה שיתופית- עבודת יצירה בקבוצות.

עבודת יצירה קבוצתית- מחזור חומרים אאורגניים.

כל קבוצה מקבלת מגוון חומרים שאינם מתכלים ועליה ליישם את הנלמד בשיעור ע"י יצירת מוצר חדש פונקציונאלי מהחומרים.

25 דקות

חומרים למחזור: בריסטולים, דפים, קרטונים, בקבוקים, דבק, צבעים, מדבקות קופסאות שימורים.

הוראה שיתופית- הצגת תוצרים במליאה.

הצגת תוצרי הקבוצות ע"י התלמידים בתערוכה. כל קבוצה תתבקש להסביר מאילו חומרים עשויים התוצרים שיצרו,

לפרט את השימושים לתוצר החדש ולסכם בקצרה את חשיבות המחזור, ע"י שאלות מנחות שיכתבו על הלוח: 1. למה צריך למחזר?

2. מה היה קורה לולא היינו ממחזרים חומרים שאינם מתכלים?

10 דקות.

התוצרים של התלמידים.

 

שאלות מנחות.