הגדל חלון

 

 

 

 

 

 

מודל לפתרון בעיות

 

הצגת דילמה

בתחום ילדים עם הפרעות התנהגות