הגדל חלון

מערך שיעור- כיתה ב'. 

דנה טל ויערית אוטיק

 

מערכי שיעור בנושא רגשות

מטרות כלליות:

·                    הילד יעמיק ברגש מוכר.

        

·                    הילד ימצא פתרונות להתמודדות עם רגש זה.

 

·                     הילד יקשר בין רגש לחוויה אישית.

 

שיעור 1: פתיחת הנושא

 

מטרה כללית: לעורר מוטיבציה וסקרנות לקראת שעורים בנושא רגשות

 

מטרות אופרטיביות:

 

תוכן- הילד יזהה את הנושא המשותף לפעילויות.

 

מיומנות למידה- כל זוג יכתוב מה הוא רואה בתמונה.

 

מיומנות חברתית- עבודה בזוגות, הקשבה אחד לשני, שיתוף פעולה.

 

עזרים- תמונות, דפים.

 

פעילויות- כל קבוצה מקבלת מס' תמונות כאשר כל זוג בוחר 2 תמונות וכותב מה הוא רואה בכל

 

תמונה.

 

דרכי הוראת השיעור:  כל קבוצה מקבלת מספר תמונות המביעות רגש מסוים, כל זוג מתבקש

 

לבחור 2 תמונות ולכתוב מה רואים בתמונות.

 

לאחר מכן עושים סבב וכל זוג מדבר על תמונותיו. בזמן הקריאה, כותבים על הלוח את הרגשות

 

המועלות בתמונות ע"י התלמידים.

 

בסוף שואלים: מה המשותף לכל המילים שעל הלוח? רגשות.

 

מסבירים לתלמידים שאנחנו מעבירות להם במשך השבוע מספר שיעורים בנושא רגשות.

 

ישנם הרבה רגשות אך אנו החלטנו להתמקד ב- 3 רגשות שעליהם נעבוד ביחד אתכם.

 

דרכי הערכת השיעור: הילד יקשר את כל המילים הכתובות על הלוח לנושא הפעילות רגשות.

 

 

שיעור 2: פחד

 

מטרות אופרטיביות:

 

תוכן- זיהוי פחד.

 

מיומנויות למידה- הילד יזהה את הפחד בכל שיר שקיבל, יענה על השאלות הכתובות על הלוח,

 

הילד ימנה סוגי פחדים ודרכי התמודדות איתם.

 

מיומנויות חברתיות: התלמיד יקשיב לדברי חברו.

 

פעילויות- הילד יקרא את השירים ויכתוב את סיבת הפחד בכל שיר, יענה על השאלות במחברת.

 

עזרים: דפי שירים.

 

דרכי הוראת השיעור: חלוקת דפים לילדים, קריאת השירים על הילדים, עבודה עצמית- כל ילד

 

יזהה את סיבת הפחד בכל שיר ויכתוב בדף במקום המתאים, נשאל את הילדים את סיבת הפחד

 

ונכתוב על הלוח, לאחר מכן התלמידים מעתיקים מהלוח שאלות ועונים במחברת, שומעים מחלק

 

את התשובות.

 

עושים רשימה על הלוח של פחדים שונים שהתלמידים אמרו, ומהצד השני של הלוח כותבים את

 

דרכי ההתמודדות עם הפחדים שהתלמידים הציעו.

 

דרכי הערכת השיעור: התלמיד ימנה דרכי התמודדות מתאימים לכל פחד.

 

 

שיעור 3: עלבון

 

 

מטרות אופרטיביות:

 

תוכן- הילד ייחשף לרגש העלבון.

 

מיומנויות למידה- הילד יזהה את הרגש המסתתר בשיר, יענה על שאלות הכתובות על הלוח.

 

מיומנויות חברתיות- הילדים ישתפו אחד את השני בפעילויות ויקשיבו לדברי חבריהם.

 

עזרים- שיר בנושא עלבון, בריסטולים, קופסת עלבונות.

 

פעילויות- קריאת השיר, שאלות בנושא עלבון , כתיבת עלבונות על בריסטולים בקבוצות.

 

דרכי העברת השיעור: קריאת השיר בנושא עלבון, שואלים את הילדים איזה רגש מסתתר בשיר

 

ומסבירים שקוראים לרגש זה עלבון.

 

אח"כ הילדים מעתיקים מהלוח את השאלות ועונים עליהם במחברת, קוראים במליאה.

 

כל קבוצה מקבלת בריסטול ומתבקשת לכתוב עליו את כל הדברים המעליבים והמילים

 

המעליבות.

 

אח"כ אוספים את כל הבריסטולים ואומרים לילדים: "עכשיו נקפל את כל הבריסטולים וננעל

 

אותם בארון. כל פעם שתרגישו צורך להעליב, רשמו זאת על דף והכניסו אותו לקופסת

 

העלבונות." 

 

דרכי הערכת השיעור: הקשבה לדברי הילדים- האם קישרו את הרגש לחוויותיהם בדף השאלות.

 

לטווח ארוך- לשים לב האם משתמשים בקופסת העלבונות, אפשר מידי פעם לקרוא איתם את

 

הפתקים

שיעור 4: כעס

 

מטרות אופרטיביות:

 

תוכן- זיהוי כעס.

 

מיומנויות למידה- הילד יענה על השאלות, הילד יחשוב על דרכים להתגבר על הכעס.

 

מיומנויות חברתיות- הילד יקשיב בסבלנות לדברי חבריו, הילדים ישתפו פעולה בהכנת "מר

 

גמיש".

 

פעילויות- הכנת "מר גמיש".

 

עזרים- בלונים, קמח, משפכים, מפות נילון, סיפור בנושא כעז.

 

דרכי הוראת השיעור: קריאת הסיפור, כתיבת שאלות על הלוח, התלמידים מעתיקים ועונים

 

עליהם, קריאה במליאה, התלמידים מציעים דרכים להתמודדות עם כעס+ כתיבה על הלוח.

 

אנחנו בסוף מציעות להם דרך להתמודד עם כעס- הכנת "מר גמיש".

 

דרכי הערכת השיעור: התלמידים יציעו הצעות מתאימות להתגבר על כעס.

 

 

 

נספח:

 

שאלות לשיעור הפחד:

 

·                    ספר על דברים שבעבר פחדת מהם ועכשיו כבר לא.

          

·                    ספר על דברים שמפחידים אותך כיום.

 

·                    כיצד אתה מתמודד עם הפחד.

 

 

סוגי פחד:

 

פחד מחושך, מזריקה, מחיות, מלהישאר לבד, ממפלצות, ממבחן, מרופא.....

 

 

דרכי התמודדות:

 

להדליק מנורת לילה, ללכת עם מבוגר, להדליק טלויזיה, רדיו, לחבק דובי......

 

 

שאלות לשיעור עלבון:

 

·                    ספר על חוויה אישית שבה נעלבת ממישהו וכיצד התמודדת עם הרגשה זו?

 

שאלות לשיעור כעס:

 

·                    ספר סיפור על מקרה אמיתי שקרה לך שבו כעסת

         

·                    כיצד נהגת בשעת כעסך?

 

·                    כיצד היית רוצה שירגיעו אותך?

 

 

דרכים להתמודדות עם כעס:

 

·                    לספור עד 10 לפני שמגיבים

     

·                    לכתוב מה מכעיס  על דף

 

·                    להוציא את הכעס על דבר דומם (דובי, שק אגרוף וכו' )

 

·                    "מר גמיש"