הגדל חלון

מערך שיעור לכיתה ד': שלי לידר

 

מערך שיעור מס' 1 בנושא המשפחה

 

מטרת השיעור הכללית :

להסביר ולהגדיר את המבנים השונים של משפחות בעלי חיים בטבע.

 

מטרות אופרטיביות :

בתחום התוכן :

התלמיד יזהה מבנים שונים של משפחות של בעלי חיים בטבע.

 

מיומנויות למידה :

התלמיד יקרא את המידע שהוא מקבל וימנה את הנקודות העיקריות מתוך המידע שקיבל. 

 

מיומנויות חברתיות :

התלמיד ידון עם חברי קבוצתו על המבנים השונים של משפחות בעלי החיים.

התלמיד יציג את המידע שאירגן בקבוצה לכל הכיתה.

 

פעילויות :

1)     קריאת שיר במטרה ליצור גירוי ועניין בנושא.

2)     הצגת הנושא המורחב של יחידת הלימוד ע"י תרשימי זרימה.

3)     עבודה בקבוצות- כל קבוצה מקבלת כרטיסיית מידע על מבנה משפחה של בעל חיים מסוים (כל קבוצה מקבלת בע"ח שונה). בכל כרטיסי המידע רשומים כמה נקודות לדיון בקבוצה. לאחר הדיון הקצר, על התלמידים לארגן את המידע במילים שלהם ולכתוב את המידע על כרטיסייה נפרדת ולעצב את הכרטיסייה לפי רצונם כדי להציג לכיתה.

4)     הצגת המבנים השונים במליאה - על כל קבוצה למנות נציג שיציג את המידע שהם קיבלו על המשפחה לכל הכיתה. אני אמלא טבלה עם השם של בעל החיים ומבנה משפחתו.

 

עזרים :

·        שיר.

·        תרשימי זרימה שהוכנו מראש על בריסטול.

·        כרטיסיות מידע, עם תמונות ושאלות מנחות.

 

דרכי הוראת השיעור :

·        עבודה בקבוצות.

·        הצגת הנושאים ע"י התלמידים עצמם.

 

דרכי הערכת השיעור :

·        התלמידים צריכים לרשום את המידע שבכרטיסיות במילים שלהם ולהציג לכיתה. – בדרך זו אוכל לדעת האם הם הצליחו לזהות את המבנים השונים של משפחות בעלי החיים.

·        התלמידים יעתיקו את הטבלה המסכמת את המבנים השונים למחברת "נושא" ויקבלו שיעורי בית – למיין את הטבלה לפי מבנים שונים של משפחות של בעלי חיים.

 

התשובה שאענה לילד אם ישאל- " מדוע אני צריך ללמוד את הנושא? "

חשוב לדעת את המבנה של משפחות אחרות כדי שנוכל לרכוש מיומנויות חיים שעוזרות לנו כאנשים מבוגרים. כשאנו רואים את הרבגוניות במשפחות האדם ובעלי חיים אנו לומדים לכבד ולגלות סובלנות כלפי כולם.

 

שיקולי דעת :

·        בחרתי לעשות את יחידת הלימוד בנושא מבנים שונים של משפחות מפני שאני חושבת שהילדים צריכים להיות מודעים למבנים השונים של המשפחות על מנת לכבד ולגלות סובלנות כלפי המשפחות השונות.

·        ישנן כל מיני סוגי משפחות בכיתה וזוהי עוד סיבה שהחלטתי ללמד את הנושא הזה.

·        החלטתי להתחיל את יחידת הלימוד במבנה של משפחות של בעלי חיים כי אני חושבת שבעלי חיים זה דבר שמאוד מסקרן ילדים וזה יהווה גירוי לתחילת הנושא.

·        החלטתי לעבוד בקבוצות קטנות ולתת לכל ילד בקבוצה כרטיסייה אישית כדי למנוע מריבות ביניהם על מי יקרא, וכך כל אחד יקרא קודם לעצמו.

·        ניסית למצוא דרך שהילדים יוכלו לזהות מבנים שונים בעצמם ולעבור תהליך של למידה ולכן בחרתי לעבוד בקבוצות ולבקש מכל קבוצה להציג את מה שהם למדו לכל הכיתה ובדרך זו הם לומדים בעצמם ומלמדים את מה שהם למדו לחבריהם.

·        בחרתי להתחיל את השיעור בקריאת שיר על מנת ליצור גירויי ועניין בנושא שאלמד.

·        אני החלטתי להציג לכיתה את כל יחידת הלימוד בתרשימי זרימה כדי שהתלמידים יבינו בצורה ברורה מה אנו הולכים ללמוד.

·        בניית כרטיסיות המידע – בכל כרטיסייה יש תמונה של בעל החיים. ניסיתי לבחור תמונות בהם בעלי חיים נראים עם משפחתם וזה על מנת להמחיש בעזרת התמונה את המדובר בקטע המידע. בכל כרטיסייה החלטתי לרשום שאלות מנחות כדי למקד את התלמידים במשימתם וכדי למנוע אי הבנה לגבי המשימה.

·        בחרתי לתת לתלמידים שיעורי בית בנושא כדי לוודא שהם הצליחו לזהות מבנים שונים של משפחות בעלי חיים ובנוסף לכך רציתי שזה יהיה פתיחה לשיעור הבא.

·        התלמידים מתבקשים לעצב את הבריסטול שעליו הם רושמים את המבנה של המשפחה על מנת ליצור גירוי נוסף.

·        אני בחרתי להתמקד בבעלי חיים פחות מוכרים לילדים כדי שיהיה יותר מעניין. החלטתי להתמקד ביונקים ובעופות כי לאחר חקירת הנושא מצאתי כי במחלקות אלו המבנים של המשפחות הם הברורים ביותר. בחרתי מכל מחלקה (עופות ויונקים) דוגמה אחת לכל מבנה משפחתי ( אמא וצאצאים, אבא וצאצאים, כמה אמהות וכו').

 

מהלך השיעור : (שיעור כפול)

חלק א' : פתיחה (10 דקות)

קריאת שיר בפני הכיתה על משפחות שונות.

הפניית שאלה לכיתה – למה לדעתכם הבאתי את השיר הזה?

הצגת תרשימי הזרימה של הנושא שנלמד.

הפניית שאלה לכיתה – מי מוכן להסביר מה נלמד בנושא?

הסבר לתלמידים במה נתחיל ללמוד ("אנו נתחיל ללמוד על המבנה של המשפחות של בעלי חיים")

 

חלק ב' : הפנייה לעבודה (25 דקות)

חלוקה לקבוצות.

הבהרת המשימה שיש לבצע. כל קבוצה מקבלת כרטיסיית מידע על מבנה משפחה של בעל חיים מסוים. על התלמידים לזהות את המבנה של המשפחה ולענות על השאלות המנחות. על התלמידים לכתוב את הנקודות העיקריות של מבנה אותה משפחה, כלומר, התלמידים יכתבו את הנקודות  על בריסטול שיחולק להם ובנוסף יעצבו את הבריסטול בצורה שהם בוחרים (אני אתלה את העבודות בכיתה אחרי השיעור).

 

חלק ג' : הצגת התוצרים לכיתה (40 דקות)

כל קבוצה בוחרת נציג.

הנציג של הקבוצה מציג את התוצר ומסביר על מבנה המשפחה שהם קיבלו.

אני רושמת בטבלה על הלוח את מה שהתלמידים אומרים.

 

חלק ד : סיכום פעילות (15 דקות) :

אני אסכם את המבנים השונים שהם פגשו במהלך השיעור.

התלמידים יעתיקו את הטבלה ויקבלו שיעורי בית.