הגדל חלון

יעל גרציאני

מערך שיעור לכיתה ג'

 

מערך שיעור בנושא יום המשפחה

שיעור 1 (שיעור כפול של שעה וחצי)

מטרת השיעור הכללית:

 התלמיד יכיר, הכרות ראשונית, את נושא המשפחה וחשיבותו

מטרות אופרטיביות:

תוכן: התלמיד יסביר באופן כללי את הרקע לקביעת יום המשפחה וכן את הסיבה לקביעתו בתאריך המסוים

התלמיד יביע, דרך השיר "הבית", את דעתו בנושא חשיבות המשפחה

מיומנויות למידה:

התלמיד ישלוף אסוציאציות העולות לו סביב המילה 'משפחה'

התלמיד יקרא שיר

התלמיד יענה על שאלות על השיר בדף עבודה, יחזור על המסר בשיר באמצעות דף העבודה וישליך, באמצעות תשובותיו בדף, את הנאמר בשיר, על תחושותיו לגבי ביתו ומשפחתו שלו.

מיומנויות חברתיות:

התלמיד ישתף את בני כיתתו בתחושותיו לגבי חשיבות המשפחה

מטרה נוספת:

התלמיד יקבל חוברת והוראות לגבי השימוש בה, כאשר יצופה ממנו להפגין הערכה כלפי ההשקעה בחוברת ואשר תתבטא בשמירה על שלמות החוברת.

פעילויות (מהלך השיעור בקצרה):

- הצגת הנושא

- הצגת החוברת ומתן כללי עבודה בה.

- הצגת הסיבות לקביעת יום המשפחה. מי הייתה הנרייטה סאלד

   שמש אסוציאציות על הלוח סביב המילה 'משפחה'. העתקת המילים לדף בחוברת-

- בקצרה, הקשר בין בית למשפחה

- שקף עם סוגי בתים, באיזה בית היית אתה רוצה לגור, למה

- שקף, השיר "הבית" מאת יהושוע צפריר

- מס' שאלות הבנה על השיר

- ילדים באים לשקף ומסמנים, לדעתם את מילות המפתח בשיר (בטחון,פינה חמימה, מרגש)

- קישור לבחירה שלהם בבית מסוים מהשקף והתמקדות במשפט "מה שחשוב זה איך המרגש", קצת על "אל תסתכל בקנקן"

- עבודה בחוברת, עמ' 6

- בדיקת התשובות השונות

- מתן שיעורי בית, עמ' 3,4,5

- סיכום השיעור ותאור מה מצפה לנו בהמשך היום והשבוע

עזרים: שקפים (מטול), טוש שקפים , חוברת עבודה

 

דרכי הוראת השיעור: פרונטלי, עבודה משותפת- ילדים נגשים ללוח, דיון ועבודה עצמית

 

דרכי הערכת השיעור: אדע שהמטרות הושגו אם הילדים יענו תשובות נבונות, אם תשרור הקשבה בכיתה, אם אראה שהילדים מתעניינים, אם יבינו את השיר ומשמעותו.

 

שיעור2

מטרה כללית: כל ילד יכין ברכת הבית למשפחתו – חמסה שהיא מגנט למקרר.

פעילות: כל תלמיד יקבל חמסה וברכה מודפסת, ידביק את הברכה על החמסה, יקשט וידביק מגנט.

עזרים:

חמסות מקרטון ביצוע, קישוטים, ברכת הבית, מגנט.

 

שיעור 3 (שיעור של שעה ורבע, יחד עם שיעור 4 )

מטרה כללית: התלמיד יישם כללי משמעת בשיעורים

מטרה אופרטיבית:

התלמיד יגדיר שני כללים אשר, לדעתו, שמירה עליהם תתרום לשקט בכיתה ותאפשר קיום דיון נעים , שקט ומסודר.

פעילויות:

- פתיחה – 'לאור השיעור אתמול, החלטתי שנחליט היום ביחד על שניים או שלושה כללים שיעזרו לכם ולי, להפיק את מירב התועלת מן השיעורים שאני מעבירה לכם"

- חלוקת דפים ריקים שעליהם כל אחד כותב הצעה לשני כללים

- איסוף הדפים

- קריאת ההצעות

- החלטה על שתי ההצעות שהיו הדומיננטיות  ביותר

- כתיבת הכללים שנקבעו על בריסטול ותלייתו ליד הלוח

- הסבר על שני התצפיתנים שאמנה בכל יום

- הסבר על התגמול שתקבל הכיתה, אם תשמור על הכללים, בסוף השבוע

 

שיעור  4 (המשך של שיעור 3)

מטרה כללית:

- התלמיד יפנים את המסר בשיר "הבית" ,יבין את חשיבות הבית וישים דגש על משמעות הבית עבורו.

- התלמיד ישתמש ב כללי המשמעת שנקבעו בשיעור האחרון

מטרות אופרטיבית:

תוכן:

- התלמיד יסביר מהו בית עבורו

- התלמיד יביע, תוך שימוש במילות השיר, את תחושותיו כלפי ביתו

מיומנויות למידה:

- התלמיד יקרא את תשובותיו לשאלות על השיר

- התלמיד יצייר או ידביק תמונה לכותרת "הבית שלי"

מיומנויות חברתיות:

- התלמיד יקשיב בסבלנות לתשובות חבריו

- התלמיד ידבר רק לאחר שקיבל את רשות הדיבור

פעילויות:

- פתיחה- בדיקה קצרה של מה זוכרים הילדים מהשיעור של אתמול ומהשיר

- קריאת התשובות לדף העבודה מהחוברת

- משימה- כל ילד מקבל דף לבן ועליו מדביק או מצייר בית תחת הכותרת "הבית שלי" (ניתן כשיעורי בית להביא ציור או למצוא תמונה, מי שלא הכין בבית, יקבל בכיתה עיתונים לחפש תמונה או יצייר בעצמו בכיתה).

- כל ילד , מתחת לציור או לתמונה של הבית, מתאר בעשרה משפטים את ביתו, כאשר עליו להשתמש במילים מן השיר "הבית". ילדים שמתקשים יוכלו לבחור לבצע את המשימה על ידי תשובות ל-5 שאלות שיינתנו להם (איך נראה הבית, מי גר בבית, מה יש בתוך הבית, מה עושים בבית, איך אני מרגיש בבית)

- לאחר שסיימו, ילדים מציגים את עבודותיהם בפני הכיתה

- איסוף העבודות (ועיון בהם אחרי השיעור כדי ללמוד עוד קצת על הילדים)

- תליית העבודות על הקיר.

דרכי הוראת השיעור: פרונטלי, בדיקת ש.ב., עבודה עצמית, הצגת העבודות, הצגת העבודות.

דרכי הערכת השיעור: אדע שהשיעור הצליח אם תשרור הקשבה בשיעור, אם הילדים ענו תשובות נבונות לשאלות בדף העבודה ואם הילדים יכתבו דברים יפים וענייניים מתחת ל"בית שלי".