הגדל חלון

מערכי שיעור בנושא משפחה: הילה סובול

שיעור 1: תמונה משפחתית

 

 


תכני המערך                 

מטרת השיעור הכללית

            להכיר את הייחוד של הבית והמשפחה הקרובה, תוך הכרה עם אפיוניי הדיירים בבית.

             מדוע אני צריך ללמוד את זה?

כדי לראות מה מיוחד בבית שלך, ובמשפחה.

מטרות אופרטיביות:

1)      בתחום תוכן: התלמיד יכתוב אפיונים שונים של דיירי הבית.

התלמיד יצור תמונה משפחתית הכוללת את יחסי הדיירים בבית ועיסוקם.           

2)      שיעור לא עמוס מידי, אך מקיף ולא דל.

3)      עבודה עצמית ואישית, כפתיחה לנושא אישי וייחודי לכל ילד.

4)      פעילות יצירתית, להדגשת השוני והייחוד של כל ילד.

5)      דיון בהתחלה, למציאת הדמיון והשוני, אך לא ארוך מידי, שלא ייווצר חוסר ריכוז והקשבה הדדית.

6)      פתיחות בבחירת דיירי הבית שרוצים להתייחס אליהם, ללא הגבלה.

1)      מיומנויות למידה:  התלמיד יכתוב תשובה מתאימה לקריטריון נתון.

התלמיד יגזור, ידביק ויצייר סיטואציה מוכרת מחייו, כולל דמויות מוכרות.                                                   

מיומנויות חברתיות: התלמיד יקשיב לחברים שמדברים, ללא הפרעה.

התלמיד יעזור או ייעזר בחבר לצורך ביצוע המטלות.                                                                                           

פעילויות :     שיחה.

מילוי דף עבודה אישי.

יצירת תמונה.               

עזרים:      35 דפי עבודה, מחולקים ל-4 "תעודות זהות" ריקות להשלמה.

35 בריסטולים עם מסגרת ליצירת תמונה.                                                                                                         

דרכי הוראת השיעור:  דיון בהנחיית המורה.

עבודה עצמית, אישית.    

דרכי הערכת השיעור

 כיצד אדע שהמטרות הושגו?  

1)      התלמיד יענה על שאלות בשיחת הפתיחה.

2)      התלמיד יקשיב לדובר, ללא הפרעה.

3)      התלמיד ימלא את דף העבודה האישי.

4)      התלמיד יציג תמונה משפחתית שייצר.

שיעור 2 : המשפחה המורחבת

 

תכני המערך               

מטרת השיעור הכללית: להכיר את משפחתו המורחבת בשמותיהם וכינויי הקרבה אליו, וייחודם.

 מדוע אני צריך ללמוד את זה?

להכיר את המשפחה הגדולה שלך ואת קירבתם.

מטרות אופרטיביות:

בתחום תוכן: התלמיד יסמן שמות של קרובי משפחה, לפי הגדרת קירבתם.

התלמיד יכתוב שמות מלאים של בני המשפחה, במקומם באילן יוחסין.   

1)      משימה הביתה שמצריכה שיחה משותפת בין בני המשפחה.

2)      פעילות כיתתית שמציגה את הדמיון והשוני בין משפחות הילדים.

3)      מיומנויות חברתיות חוזרות, שאוכל להתמקד בהן ולהצליח.

4)      בנוסף, ישנם דפי העשרה בנושא, כולל שעשועים, לילד שסיים את המטלה.

5)      חיזוק מיומנות קוגנטיבית של התאמה בין הגדרה או אפיון לשם.

מיומנויות למידה:  התלמיד ישתתף במשחק התאמה בין הגדרות וחידות לתשובותיהן.

התלמיד יכתוב פריטים מתאימים בתרשים נתון, לפי הנחיה.                                                                         

מיומנויות חברתיות: התלמיד יקשיב לחברים שמדברים, ללא הפרעה.

התלמיד יעזור או ייעזר בחבר לצורך ביצוע המטלה .

פעילויות :משחק "בינגו" משפחתי.

הכנת אילן יוחסין משפחתי, אישי.

כתיבת סיפור ילדות של קרוב משפחה מבוגר.                                                                                           

עזרים:   35 דפים מחולקים ל-9 חלקים.

35 תרשימים ריקים למילוי, של אילן יוחסין.                                                                                            

דרכי הוראת השיעור:        פעילות כיתתית משותפת, בהנחיית המורה.

עבודה עצמית ואישית.      

דרכי הערכת השיעור

כיצד אדע שהמטרות הושגו?   

1)      התלמיד יכתוב 9 שמות של בני משפחה ויסמנם בהתאם להגדרה הנתונה.

2)      התלמיד ישלים תרשים אילן יוחסין משפחתי, בהתאם לשמות בני משפחתו וקירבתם אליו.

3)      התלמיד יקשיב בזמן הפעילות, ולא ידבר בזמן שאחר מדבר.

שיעור 3: סיפורי סבתא

 

תכני המערך                          

מטרת השיעור הכללית: להבין את הייחוד והשוני בכל משפחה, מנהגיה ואפיוניה.

מדוע אני צריך ללמוד את זה?

כדי לגלות מה מיוחד במשפחה שלך שאין לאחר.

מטרות אופרטיביות:

בתחום תוכן   התלמיד יספר על סיפור מיוחד שקרה לבן משפחתו בילדותו.

התלמיד יכתוב על אפיונים משפחתיים, לפי שאלות נתונות.

1)      התנסות בדרכי דיון שונות, ועם ילדים שונים, לא בהכרח החברים הקבועים.

2)      הכנת תוצר אישי-משפחתי, שיוצג בפני המשפחות ויוענק כמתנה לבית.

3)      שיחה בקבוצות קטנות שיאפשרו לכולם לדבר ולשמוע אחרים, מבלי להתעייף.

4)      התנסות בכתיבה חופשית, לפי שאלה כוללת, המצריכה הבניית תשובה אישית מורחבת.

5)      בכל שיעור – שילוב של עבודה משותפת ואישית, פעילות וכתיבה.

מיומנויות למידה: התלמיד ישתתף בדיון בקבוצה קטנה, ללא הנחיה מלאה.

התלמיד יקרא שאלות ויכתוב תשובות מלאות בהתאם.                                                                          

מיומנויות חברתיות: התלמיד יקשיב לילדים שמדברים, ללא הפרעה.

התלמיד יעזור וייעזר בחבר, לצורך ביצוע המטלה.                                                                               

פעילויות :     השמעת סיפורים משפחתיים ושמיעת סיפורים אחרים.

כתיבת מאפיינים מיוחדים, אישיים הקשורים למשפחה.

כריכה של "אלבום משפחתי", אישי וייחודי.                                                                                        

עזרים: פתקים עם אותיות, לחלוקת קבוצות.

35 דפים עם 4 שאלות ומרווח כתיבה.                                                                                               

דרכי הוראת השיעור:  שיחה בקבוצה קטנה.

עבודה עצמית ואישית.

דרכי הערכת השיעור

 כיצד אדע שהמטרות הושגו?

1)      התלמיד יספר סיפור משפחתי לקבוצתו, ויקשיב לחבריו מבלי להיכנס לדבריהם.

2)      התלמיד יכתוב על חוויות עם המשפחה, בהתאם לשאלות שניתנו לו.

3)      התלמיד יכרוך ויקשט את כל התוצרים שהכין במהלך השבוע.