הגדל חלון

מערך שיעור לכיתה א': נועה דורון

 

תיאור יחידת ההוראה בנושא "שמחה בפורים"

מטרות

שיעור 1

כללית: הכרות עם השמחה כמוטיב מהותי של החג והקשרה למגילה.

מטרות אופרטיביות:

א. תוכן: התלמיד יסביר את הרעיון המרכזי במגילה (מעבר מאבל לשמחה), וידע מדוע השמחה היא מוטיב מהותי.

ב. תוכן: התלמיד יתאר/ יסביר את סיפור המגילה.

ג. תוכן: התלמיד יתאר איך המשפטים מתקשרים לשמחה.

ד. מיומנות למידה: התלמיד יצייר וישלב כתיבה על אחת מדמויות המגילה או על סיטואציה מן המגילה.

שיעור 2

כללית: לזהות את רגש השמחה ולהבין כיצד הוא בא לידי ביטוי ומתי.

מטרות אופרטיביות:

א.     תוכן וחברתי: התלמיד יזהה את רגש השמחה בעקבות מצבים שניתנים לו או שהוא מביא.

ב.      תוכן: התלמיד יתאר את עצמו (תחושותיו, תגובותיו) בזמן שמחה.

ג.       מיומנות למידה: התלמיד יתרגל כתיבה בתוך טבלה.

שיעור 3

כלליות: מודעות ליכולת לשמח אחרים ולזהות את תחושת הסיפוק מכך.

מטרות אופרטיביות:

א.     תוכן וחברתי: התלמיד יספר על תחושתו בזמן שהוא משמח אחרים.

ב.      מימנות למידה: התלמיד יכתוב כתיבה יצירתית (דו שיח בין דמויות בתמונה).

דרך ההוראה: פרונטלי וקבוצתי - שיתופי.

 

 

פעילויות ואמצעי הוראה

שיעור ראשון: סיפור המגילה ושמחה

1.           סיפור המגילה המצוירת ע"י שקופיות: עם השקופיות יוקרנו התמונות ולכל שקופית מלווים מספר משפטים שאני מקריאה בפני התלמידים.

2.           חידות קצרות לבדיקת הבנת הדמויות והתמצאות בסיפור (בעמוד הבא).

3.           שאלות בתום הסיפור: לפי הסיפור, למה אנו שמחים בפורים? (התלמידים יסבירו).

4.           משפטים על כרזות שיודבקו על הלוח: "והעיר שושון צהלה ושמחה", "משנכנס אדר מרבין בשמחה". לספר, בשיתוף הילדים, איך כל משפט קשור לפורים,למגילה ולשמחה.

5.           הפעילות: הילדים בוחרים דמות מהמגילה מבין כל הדמויות, מציירים אותה וכותבים עליה. אפשרות שניה: לבחור סיטואציה מהמגילה, לצייר אותה ולתת לה כותרת, לכתוב אותה או לכתוב דו שיח בין הדמויות. מי שרוצה מקריא את מה שכתב בפני הכיתה. אפשרות שלישית: לתת מגילה מקוצרת (סה"כ שישה משפטים- בעמוד הבא), ולבקש שיסדרו אותם לפי הסדר ויציירו מתחת לכל משפט ציור המתאים לו (סידור רצף).

6.           אם נותר זמן: הילדים מציגים וקוראים בפני הכיתה את מה שציירו וכתבו.

דרכי הערכת השיעור: תשובות הילדים על החידות. לפי מה שכתבו על הדמויות. קישור המשפטים שהוצגו לסיפור, לפורים ולשמחה ע"י הילדים.

 

חידות על חלק מדמויות מגילת אסתר

1. אני המלך הרם שמלך בשושן.

לי כתר זהב ובגדי ארגמן.

מי אני? (אחשוורוש)

2. אני רשע. כל אחד לפני ברך יכרע, רק לא מרדכי,

הדוד של אסתר, שיושב בשער החצר.

מי אני? (המן הרשע)

3. לבוש שק ואפר באתי אל אסתר.

דבר האסון רציתי לספר.

מי אני? (מרדכי היהודי).

4. לי אמר המלך: מה שתבקשי, לך אתן.

מי אני ? (אסתר המלכה)

מגילה מקוצרת

אחשורוש היה מלך פרס,

את אישתו גרש כי עליה כעס.

את אסתר היפה לקח לאישה,

וכתר מלכות שם על ראשה.

המן, שר המלך, רשע ואכזר

את כל היהודים להרוג הוא אמר.

התפלל מורדכי ואיתו כל היהודים,

גם אסתר ביקשה מהמלך רחמים.

הציל אלוהים את עמו מצרה,

תלו על העץ את המן הרשע.

היתה ליהודים שמחה גדולה,

כל זה מסופר יפה במגילה.

 

שיעור שני: הכרת המושג "שמחה"

1.           הקראת סיפור "הליצן שנרדם" מאת שרה זלוף. שאלה על פי הסיפור: מדוע לדעתכם הליצן רצה לקום משנתו? למה הילדים רצו להעיר אותו בפורים?

2.           להשמיע קטע מוסיקה עצובה וקטע קצר של מוסיקה שמחה. לכבות את האור ולבקש מהילדים לעצום עיניים, להניח ידיים על הלב ולהרגיש איזה רגש עובר להם בגוף/בלב. שיחה: מה הרגשתם בקטע הראשון (העצוב) ומה בקטע השני (השמח)? להכניס מילים כמו "מצב רוח", "חיוך" וכד'....

3.           לתלות על הלוח תמונות של פנים צוחקות ושמחות, הגזורות מהעיתון. שאלה: מה משותף לכל האנשים בתמונה? (כולם שמחים וצוחקים).

4.           להשאיר תמונה אחת על הלוח ואת השאר להוריד. מדוע לדעתכם האיש/ה בתמונה צוחק/ת? להכניס מילים כמו "מצב רוח", "חיוך", "הרגשה טובה" וכד'. אפשר לכתוב מילות מפתח שהילדים אמרו ליד התמונה. מתי אתם שמחים? (יזכירו אירועים, הצלחות וכד')- אפשר להכניס בתוך טבלה על הלוח (סעיף 7).

5.           שימוש במושג "שמחה": מי מכיר מילים נרדפות לשמחה? להזכיר שיש שמות שהפירוש שלהם הוא שמחה (גיל, רינה, רננה וכד').

6.           דף עבודה בו מילים נרדפות לשמחה מסביב לציור של ילד צוחק. ההוראות שבדף: לפניכם מילים. כל המילים מספרות על שמחה. ציבעו את המילים בצבעים שמחים.

7.           מילוי טבלה (אחרי שהילדים כבר למדו למלא טבלה). בכיתה נמלא חלק ממנה ביחד מתוך דברי הילדים. * הילדים גם יכולים לבחור לצייר ולא רק לכתוב.

 

שמחה בבית

שמחה בכיתה

שמחה ב (הילדים ימלאו אם ירצו קטגוריה משלהם)

מי שמח?

 

 

 

למה שמח?

 

 

 

איך שמח?

 

 

 

 

דרכי הערכת השיעור: מילוי הטבלה כפי שהוסבר, תשובות הילדים לשאלות וההשתתפות בשיחה הדורשת הבנה של הנושא.

 

שיעור שלישי: היכולת לשמח אחרים (מנהגים ומצוות)

1.           מה זה מנהג ? (מהמילה להתנהג) מה זו מצווה (מהמילה ציווי, חובה). לכל חברה מנהגים ומצוות שונות. (התשובה לכל שאלה תגיע מהילדים).

2.           אילו מצוות ומנהגים אתם מכירים? מי יודע מהי המצווה בפורים? המצווה היא לשמוח ולשמח אחרים. איך משמחים אחרים? איך גורמים לאחרים לשמוח? מהי המצווה בפורים שגורמת לנו לשמח אחרים? (מתנות לאביונים, משלוח מנות).

3.           דף עבודה "אני משמח את...": בדף ציורים של סיטואציות שונות בהן רואים ילד/ה משמחים אנשים אחרים. מתחת לכל תמונה כתוב "אני משמח את..." והילדים צריכים לצבוע את התמונות ולהשלים את המשפט כפי שעולה על רוחם. בדף ישנה גם משבצת ריקה בה הילד מצייר את עצמו משמח מישהו וכותב את מי הוא שימח. יכולים לכתוב דו שיח או סיפור על כל תמונה.

4.           שעורי בית: לשמח מישהו/י (חבר, הורים וכד') ולספר את מי שימחו, איך שימחו, איך האדם הביע שמחה, מה הרגישו כשגרמו לאחר לשמוח. לכתוב במחברת ולצייר.

 

דרכי הערכת השיעור: ע"פי תשובות התלמידים על שאלות הדורשות את הבנת הנושא, ע"פי שעורי הבית.