הגדל חלון

מערך שיעור לכיתה ד': ענבל קורן

 

תכנון ותיאור יחידת הוראה בנושא: "נתינה וקבלה".

 

 תיאור יחידת ההוראה:

מטרות כלליות:

1.     התלמיד יתפוס את החשיבות של הנתינה כערך.

2.     התלמיד יבין את התרומה של הנתינה לחברה.

3.     התלמיד יבין את ההקשר של הערך נתינה ליהדות ולמצוות היהדות.

4.     התלמיד יבין את הקשר בין נתינה וקבלה.

 

מערך שיעור 1:

מטרה כללית 1: התלמיד יתפוס את החשיבות של הנתינה כערך.

מטרות אופרטיביות:

תוכן:

1.     התלמיד יסביר מהו המושג "נתינה".

2.     התלמיד יזהה מהי נתינה בשבילו.

3.     התלמיד יגדיר מהי חשיבות הנתינה. (הנתינה כערך).

4.     התלמיד ישייך את הקשר בין נתינה לערכים.

מיומנויות למידה:

1.     התלמיד יכתוב מהי נתינה עבורו.

2.     התלמיד יקרא ציטטות שונות על נתינה.

מיומנויות חברתיות:

1.     התלמיד יקשיב ויגיב לתשובות חבריו לכיתה.

פעילויות:

1.     עבודה אישית בדפי העבודה.

2.     דיון כיתתי בנושאים:  מהי נתינה עבורי, הנתינה כערך (חברתי, מוסרי), תרומת הנתינה.

עזרים:

דפי עבודה אישיים.

דפי ציטטות בנושא נתינה.

 

 דרכי הוראת השיעור:

1.     הנחיית דיון כיתתי.

2.     עבודה אישית בדפי העבודה.

דרכי הערכת השיעור:

1.     התלמיד יכתוב במהלך השבוע על שני מקרים בהם קיבל ועל שני מקרים בהם נתן.

2.     התלמיד יסביר מה "עשו" לו מקרי הנתינה ומה "עשו" לו מקרי הקבלה.

3.     התלמיד יביע את דעתו לגבי חשיבות הנתינה עפ"י מקריו האישיים.

 

מערך שיעור 2:

מטרה כללית 2: התלמיד יבין את התרומה של הנתינה לחברה.

מטרות אופרטיביות:

תוכן:

1.     התלמיד ייתן דוגמאות לסוגי נתינה שונים.

2.     התלמיד יביע את דעתו לגבי חשיבות התרומה של הנתינה לחברה.

3.     התלמיד יזהה את המסרים בסיפור העממי "מתן בסתר".

4.     התלמיד יביע את דעתו לגבי חשיבות התרומה של "מתן בסתר".

מיומנויות למידה:

1.     התלמיד יקרא את הסיפור העממי "מתן בסתר".

2.     התלמיד יכתוב תשובות בדפי העבודה שיעסקו במסרי הסיפור.

מיומנויות חברתיות:

1.     התלמיד יקשיב ויגיב לתשובות חבריו לכיתה.

2.     התלמידים יעבדו בזוגות על דפי העבודה.

פעילויות:

1.     עבודה בזוגות על דפי העבודה.

2.     דיון כיתתי בנושאים: תרומת סוגי הנתינה השונים בכלל ותרומת הנתינה בסתר בפרט.

עזרים:

הסיפור העממי "מתן בסתר"

דפי עבודה מסכמים על מסרי הסיפור.

דרכי הוראת השיעור:

1.     פרונטלית

2.     הנחיית דיון כיתתי.

3.     עבודה בזוגות.

דרכי הערכת השיעור:

בדיקת תשובות  התלמידים על השאלות המסכמות שבדפי העבודה.

 

מערך שיעור 3:

מטרה כללית 3: התלמיד יבין את ההקשר של הערך נתינה ליהדות ולמצוות היהדות.

מטרות אופרטיביות:

תוכן:

1.     התלמיד יזהה מצוות ביהדות העוסקות וקשורות לנתינה.

2.     התלמיד יימנה את מצוות חג פורים.

3.     התלמיד יזהה את מצוות חג הפורים העוסקות בנתינה.

4.     התלמיד יסביר את חשיבות הערך נתינה בכלל, ובמצוות היהדות בפרט.

מיומנויות למידה:

1.     התלמיד יקרא על מצוות חג הפורים מתוך דפי מידע.

מיומנויות חברתיות:

1.     התלמיד יקשיב ויגיב לתשובות חבריו לכיתה.

2.     התלמידים יעבדו בזוגות או ביחידים.

פעילויות:

1.     דיון כיתתי בנושאים: - מצוות נתינה ביהדות ומצוות נתינה בפורים.

      - חשיבות ערך הנתינה ליהדות ולמצוות היהדות.

2.     עבודה בזוגות או ביחידים על יצירת משלוח מנות דמיוני לכיתה.

עזרים:

דפי מידע על מצוות החג.

חומרי גלם להכנת משלוחי המנות הכיתתיים.

דרכי הוראת השיעור:

1.     פרונטלית.

2.     הנחיית דיון כיתתי.

3.     עבודה בזוגות/ יחידים.

דרכי הערכת השיעור:

1.     התלמיד יסביר את הקשר בין ערך הנתינה למצוות פורים.

2.     התלמיד יסביר את חשיבות ערך הנתינה ליהדות.

 

מהלכי השיעורים

 

מהלך שיעור 1 בנושא: "נתינה עבורי".

 

פתיחה: הכיתה החלה ללמוד את נושא "הנתינה והקבלה". לכן, יש להתחבר אל הידע הקודם של התלמידים בנושא.

 

סיעור מוחין: איך אפשר להגדיר את המילה נתינה? תרומה, אכפתיות, קבלה, הרגשה טובה, מצווה ועוד.

 

חלוקת דפי עבודה אישיים: בדפי העבודה שאלות כגון: מה אני אוהב לקבל?

           מה אני אוהב לתת?

 מה יותר קל לי לקבל או לתת?

למי אני אוהב לתת?

ממי אני אוהב לקבל?

ובנוסף משימה להמשך השבוע: לכתוב על 2 מקרים בהם נתתי ועל 2 מקרים בהם קיבלתי.

 

דיון:

התלמידים  שירצו יציגו את תשובותיהם ומכאן יש להוביל את הדיון ל-שלוש נקודות עיקריות:

·        מה יותר קל לתת או לקבל?

·        מדוע הנתינה חשובה לאנשים בודדים-לכם, ולחברה כולה?

·        הנתינה כערך.

הסבר:

מה זאת אומרת הנתינה כערך?

ערך- מטרה, עקרונות המנחים את התנהגותנו. עולם הערכים של האדם קשור לכל תחומי החיים: מטרות, שאיפות, תקוות, ניצול הזמן הפנוי, שימוש בכסף, עמדות, הרגשות, פעולות ועוד.

לדוגמא: עשיית הצדק היא עקרון המופיע בכל התרבויות האנושיות. אחד האמצעים להשגת צדק חברתי הוא הדאגה לחלש.

סיכום: יש לסכם את הדברים שנאמרו בדיון.

 

חלוקת דפי ציטטות על נתינה: בדפים אלה דעות וציטוטים של אנשים שונים (חלקם מפורסמים) לגבי נתינה.

 

מהלך שיעור 2 בנושא: "מתן בסתר".

 

פתיחה: חזרה קצרה על הנעשה בשיעור הקודם בנושא "נתינה וקבלה".

 

שאלה: איזה סוגי נתינה אתם מכירים?

בעקבות התשובות לגבי סוגי הנתינה, נתחיל לדבר על הנתינה בסתר- סוג מסוים של נתינה.

"מתן בסתר"- חז"ל החשיבו צורה אחת של צדקה יותר מאחרות ובמיוחד "מתן בסתר", הן מצד הנותן והן מצד המקבל (מפני שאין העני מתבייש בדרך זו).

באותה התקופה ייחסה החברה ערך גדול להימנעות מ"הלבנת פנים"- גרימת בושה לנזקק. חז"ל הטיפו גם לצדקה, שאיננה רק חומרית ומתבטאת בכסף, אלא גם ביחס אישי ואנושי כלפי הנזקק.

 

קריאת הסיפור העממי :"מתן בסתר".

 

דיון: ייערך דיון על מסרי הסיפור. חשוב לדבר על הנקודות הבאות:

·        מדוע אנשים נותנים מתן בסתר?

·        במה עדיף מתן בסתר על מתן גלוי?

·        במה עדיף מתן גלוי על מתן בסתר?

·        האם מישהו מכם מכיר או נתקל במקרה של מתן בסתר?

 

סיכום: יש לסכם את הדברים שנאמרו בדיון.

 

חלוקת דפי עבודה: בדפי העבודה יש שאלות המסכמות את מסרי הסיפור. (העבודה על דפי העבודה היא בזוגות).

מהלך שיעור 3 בנושא: מצוות הנתינה בחג- פורים.

פתיחה: חזרה קצרה על השיעור הקודם בנושא "נתינה וקבלה" בו דיברנו על הנתינה בסתר.

 

הסבר: הנתינה בסתר הינה סוג של מצווה ביהדות.

מצווה- תפקידה עפ"י הקבלה הוא למשוך ולהזרים את השפע ולגאול ע"י זה את האנושות מייסוריה.

בכל מצווה ישנו החלק הגשמי הגלוי לעין, שההלכה מורה לנו כיצד לעשותו בצורה הנכונה. החלק הרוחני הוא השידורים העוברים דרך המעשה, כמובן שאם אין כוונה או מחשבה מלווים את המעשה, זו תהיה סתם פעולה ריקה מתוכן שאינה יכולה להיחשב כמצווה ממש הואיל והחלק החשוב בה חסר.

 

שאלה: האם אתם מכירים מצוות ביהדות/ בחגים היהודיים הקשורים לנתינה?

בעקבות תשובות התלמידים נגיע אל מצוות הנתינה בחג- פורים.

 

חלוקת דפי מידע וקריאתם בקול ע"י התלמידים- בדפים אלה מידע על המצוות בפורים.

 

דיון: יש לערוך דיון העוסק בנקודות הבאות:

·        מה הקשר של ערך הנתינה ליהדות? (היהדות מאופיינת בדרך שבה היא מיישמת ערכים אוניברסליים, כאשר קיים קשר בין ערכים יהודיים לבין חגי ישראל).

·        האם אתם חושבים שמצוות כאלה הן חשובות?

·        מה ניתן ללמוד מהדברים שנאמרו על היהדות ועל מצוות היהדות?

 

סיכום קצר: יש לסכם את הדברים שעלו בדיון.

 

פעילות בזוגות/ בודדים: הכנת משלוחי מנות דמיוניים לכיתה. 

 

הצגת משלוחי המנות.

 

בדיקת 2 השאלות מהשיעור הראשון.

 

סיכום השיעור.