הגדל חלון

 

 

רקע מקצועי

ד"ר בטי שרייבר

 

השכלה

  Ph.Dבפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה

תפקודי תכנון וביצוע התכנון של סטודנטים עם לקויות למידה, עם וללא הפרעת קשב, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

מנחה: ד"ר אורית חצרוני   

 

ינואר 2001  אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך

      סוג התעודה: עבודת גמר המוגשת לאחר קבלת התואר מוסמך. בהנחיית דר' אורית חצרוני.

      תחום ההתמחות: השימוש במעבד תמלילים כטכנולוגית סיוע

 (Assistive technology)   לשם שיפור תפקודם האקדמי של תלמידים עם לקויות בכתיבה (דיסגרפיה)

 

יוני 1996  אוניברסיטת מינסוטה, מינאפוליס, מינסוטה ארה"ב

      סוג התעודה: תואר שני בחינוך Ed).M)   Master of Education

      תחום ההתמחות: "מנהיגות בהוראה" “Teacher Leadership” - תכנית משולבת של המחלקה לפיתוח תוכניות לימודים עם המחלקה לניהול החינוך.

 

יוני  1983  אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לחינוך ומדעי החברה

      סוג התעודה: תואר ראשון בחינוך ופילוסופיה.  (A.B)  Bachelor of Arts Degree

 

 

מאמר בכתבי עת שפיט

 Shrieber, B. & Hetzroni, O. (2011). The characteristics of planning  and implementation functions. from a leaning perspective, among students with and without learning disabilities,  with and without ADHD.n C., Prachalias, (Ed.) proceedings of the 7th ICE-  International conference on education, 1. 62-67. INEAG Research and training institute of Ease Aegean (Eds.).  National & Kapodistrian, University of Athens. Athens, Greece.

Shrieber, B. & Hetzroni, O. (2010). The characteristics of planning functions and implementation among students with and without learning disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 440. Blackwell Publishing.

Hetzroni O.E.,& Shrieber B. (2004). Word Processing as an Assistive Technology Tool for Enhancing Academic Outcomes of Students with Writing Disabilities in the General Classroom. Journal of Learning Disabilities, 37 (2), 143-154.

 

מאמרים בכתבי עת לא שפיטים

שרייבר, ב. וחצרוני, א. (2010). מאפיינים של לקויות למידה והפרעת קשב בקרב סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. בימת דיון. בטאון מכון מופ"ת, 42, 53-56.

 

זייפרט ת. ושרייבר ב. (2008). תרומתו של מחשב כף יד ליכולת התכנון וארגון הלמידה של סטודנטים עם לקויות למידה. ת"א: היחידה למחקר ולהערכה ע"ש סגל, מכללת סמינר הקיבוצים.

שרייבר ב. (1998).  שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה: אופנה חולפת או שינוי מהותי? הד החינוך , ע"ב, גיליון 7-8 .

שרייבר, ב. ודנינו, מ. (2008). הטמעת יישומי מחשב בקרב ילדים עם לקויות למידה. בתוך: ספר צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2008: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. עשת-אלקלעי, י. כספי, א. וגרי, נ. (עורכים), האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. 6.

 

השתתפות פעילה בכנסים מדעיים בארץ

שרייבר, ב. (2010). שילוב מחשב נייד לשיפור הביצועים האקדמיים של סטודנטים עם דיסגרפיה. הועידה הל"ז של אלי"ש-האגודה הישראלית לבלשנות שימושית. מכללת סמינר הקיבוצים.

 

שרייבר, ב. ודנינו, מ. (2008). הטמעת יישומי מחשב בקרב ילדים עם לקויות למידה. הוצג בכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2008: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

קישור למאמר: http://telem.openu.ac.il/hp_files/chais/08/articles.html

שרייבר, ב. וורמברנד, נ. (2007). הכנת בוגרים עם לקויות למידה לקראת לימודים אקדמיים. הוצג בכנס היבטים רב ממדיים בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: מחקר ויישום.  בית הספר לחינוך ע"ש פרופ' פ.חורגין. אוניברסיטת בר אילן- המגמה לחינוך מיוחד.

שרייבר ב., וזייפרט, ת. (2009). תרומתו של מחשב כף יד לשיפור יכולת התכנון וארגון הלמידה של סטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב. כנס צ'ייס: מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה והאוניברסיטה הפתוחה

קישור למאמר: http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2009/noon/2_3.pdf

 סרטון ההרצאה: http://telem.openu.ac.il/resources/chais/2009/Beti_Shrieber/Beti_Shrieber_files/fdeflt.htm

שרייבר ב. (2007).  יישומים טכנולוגיים מתקדמים כאמצעי העצמה וכחלופה, בלמידה ובהוראה.  הוצג בכינוס בינלאומי. הכשרת מורים על פרשת דרכים. מכון מופ"ת ומכללת קיי.

שרייבר ב. (2006). התאמה לומדה לימודית אישית עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים בקורס טכנולוגיות מסייעות בחינוך המיוחד.  הוצג בכינוס וירטואלי בינלאומי למורי מורים. פותחים שערים בהכשרת מורים. מכון מופ"ת.

שרייבר ב. (2006). שילוב תכנת הקראה בקורס אנגלית אקדמית, עבור סטודנטים עם לקויות למידה. הוצג בכינוס וירטואלי בינלאומי למורי מורים. פותחים שערים בהכשרת מורים. מכון מופ"ת.

שרייבר, ב. ושוורץ, ג. (2006) . שילוב תוכנת הקראה בקורס לאנגלית אקדמית, עבור סטודנטים עם לקויות למידה. בתוך תכנית כינוס וירטואלי הבינלאומי:פותחים שערים בהכשרת מורים. מכון מופ"ת.  

שרייבר ב. (2005). התאמת לומדה לימודית אישית עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים. הוצג בכינוס השנתי העשרים של מו"ח (מחשבים וחינוך).

חצרוני א. ושרייבר ב. (2004). מחקר יחידני: כלי למחקר, הערכה, והתערבות בקרב אוכלוסיות מיוחדות. הוצג בכנס השנתי של העמותה הישראלית לניתוח התנהגות. מכון וינגיט.

שרייבר ב. (2003). ניצול מרחב התיקשוב בהדרכה פדגוגית ובהוראה בכלל ליצירת מאגרי מידע. הוצג בכינוס בנושא: כלים דידקטיים להוראה מרחוק בשירות המתנסה בהוראה. מופ"ת.

שרייבר ב. (2003). פורום מתוקשב בהתנסות מעשית בהדרכה פדגוגית. הוצג בכינוס בנושא: כלים דידקטיים להוראה מרחוק בשירות המתנסה בהוראה. מופ"ת.

שרייבר ב. (2001). טכנולוגיות סיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים. הוצג בכנס סקריפט הששה עשר.

שרייבר ב. (2001). טכנולוגיות סיוע חדשניות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הוצג בכנס החינוך המיוחד- מרכז הסתדרות המורים, ת"א. 

 

השתתפות פעילה בכנסים מדעיים בחו"ל

       Shrieber, B., & Hetzroni, O. (2011). The characteristics of learning planning functions, from a learning perspective, among students with and without learning disabilities, with and without ADHD. Oral presentation at the 7th ICE- International Conference on Education. Samos Island, Greece. 

         Shrieber, B., & Hetzroni, O. (2011). Characteristics of learning planning functions of students with learning disabilities with and without ADHD. Poster presentation at the 3rd International Congress on ADHD. 'From childhood to adult

            disease'. Berlin, Germany.

        Shrieber, B., & Hetzroni, O. (2010). The characteristics of learning planning functions and implementation among students with and without learning disabilities (with and without ADHD). Oral presentation at the 3rd IASSID-Europe Conference Roma, Italy.

        Shrieber B. (2010). Using Assistive Technology (AT) at school, for students with ADHD. CASP-DISES International Special Education Forum international conference. Riga, Latvia.

Shrieber B. & Seifert T. (2008). The utility of a handheld computer compared to a conventional planner as it relates to learning planning and organization by college students with learning disabilities and/or ADHD. Poster presentation at BERA - British Educational Research Association Conference. Heriot Watt University Edinburgh, Scotland.

BERA - British Educational Research Association Conference.

Shrieber B. (2007). Assistive Technology (At) As An Empowerment And Compensation Tool For College Students With Learning Disabilities. Panel session. Oral presentation at the CASP-DISES International Special Education Forum international conference. Lima, Peru

Hetzroni O. & Shrieber B. (2001). .  Using a word processor to improve the writing skills of students with learning disabilities. Presented at the Association for Behavior Analysis ABA convention. New Orleans, LA USA.