הגדל חלון

  מאגרי מידע בהוראה

בטי שרייבר

 מאגר מידע בתחום טכנולוגיות סיוע בחינוך המיוחד
קורס טכנולוגיות סיוע בחינוך המיוחד  מאגר מידע של אבחונים בתחום ליקויי תפיסות בגיל הרך
קורס ליקויי תפיסה בגיל הרך


 מאגר מידע של מערכי שיעור 
הדרכה פדגוגית בחינוך המיוחד

 

 

 מאגר מידע של המסלול לחינוך מיוחד
מאגר של מדריכות ומרצות במסלול לחינוך מיוחד