הגדל חלון

 

מכללת סמינר הקיבוצים - מסלול ביולוגיה-כימיה

"חממה ליזמות חינוכית סביבתית"

תארים אקדמיים והסמכה להוראה

במסלול לביולוגיה-כימיה ניתן להגיע לתואר ראשון באחת משתי האפשרויות המוצגות להלן, ובכל אחת מהן מקבל הבוגר תעודת הוראה  המסמיכה אותו ללמד בבית הספר העל יסודי בכיתות ז'-י' ותעודת התמחות בחינוך הדמוקרטי .

 

1. תואר אקדמי B.Ed. - תואר ראשון בוגר בהוראה ניתן למסיימים את הלימודים בתום 4 שנים, יחד עם תעודת ההוראה. התואר מאפשר המשך לימודים לתואר שני בחינוך (ובתחומים אחרים) באוניברסיטאות, על פי הכללים הנהוגים באוניברסיטאות. כמו כן ניתן להמשיך גם ללימודי תואר שני M.Ed.  בחינוך סביבתי במכללת סמינר הקיבוצים.

 

2. תואר אקדמי B.Sc. - תואר ראשון בוגר במדעי החיים שניתן לסטודנטים שסיימו בציונים טובים 3 שנות לימודי במסלול לביולוגיה-כימיה וממשיכים שנת לימוד נוספת בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תואר זה מאפשר המשך לתואר שני ושלישי במדעי החיים בכל אוניברסיטה. אפשרות זו כפופה להסכם אקרדיטציה שקיים בין מכללת סמינר הקיבוצים לבין אוניברסיטת תל אביב ונתון להחלטות האוניברסיטה בכל עת. תעודת ההוראה ניתנת ע"י מכללת סמינר הקיבוצים.

 

לפרטים: 03-6901200

קשר עם ראש המסלול