הגדל חלון

עופות בעיר
טקסט מתוך אתר:

קולות מתוך :אדום חזה
בולבול
בז מצוי
דוכיפת
דרור הבית
ירגזי מצוי
נחליאלי לבן
נקר סורי
עורב אפור
עורבני
צופית
צוצלת
שחרור