הגדל חלון

?היש טבע בסביבה עירונית

אנו נמצאים ברוב ימות השנה בסביבה מלאכותית מעשה ידי אדם
כגון: הבית או בית הספר. למרות שזו איננה סביבה טבעית היא
מאוכלסת בצמחים ובעלי חיים המותאמים ומסוגלים לחיות בתנאי מקום
חיות זה. בחרנו לגלות וללמד טבע באזור העירוני המהווה את הסביבה
.הקרובה למרבית תושבי ישראל
!צאו איתנו לסיור וירטואלי וגלו עולם מאלף

מסלול הסיור מתחיל בככר אתרים בתל אביב עובר דרך רחוב
הירקון ומשם נפנה ימינה לרחוב לסל וברחבה
.המוצלת נערוך פעילות בנושא צמחי תרבות
נחזור לרחוב הירקון דרך בית בעל ארכיטקטורה
.יחודית, המותאם לקרבה לים
בפניה הראשונה שמאלה נחצה מערבה לכוון גן העצמאות
(על כל מריכיביו וירידה חפוזה לחוף הים (ראה מפה

ככר אתרים מהווה מחסום של בטון בין העיר לים: מהמפלס העליון נערוך
.תצפית על הים, שוברי הגלים, המרינה, יפו בדרום ותחנת הכוח "רידינג" בצפון
בגוש הבטון הבלתי מטופח גדלים צמחי תרבות שנשתלו באדניות חלקם צרובים ונבולים
בעקבות אי התאמה לתנאי מקום החיות (תגובה לרסס מי ים), וצמחי בר שהצליחו להיאחז
באדניות או לבקוע בין סדני הבטון(צמחי מעזבה) . הרסס המלוח של מי הים אחראי
.גם לצורת ה"דגל" האופיינית לעצים ושיחים רבים לאורך מסלול הסיור
.בגינות לאורך רחוב הירקון נפגוש בצמחי תרבות שונים
גן העצמאות בנוי על גבי רכס כורכר הגינון בו מותאם לסוג הקרקע ולקרבה לים
באזור צמחי תרבות מושקים ( מדשאה, אוזן הדוב, אגבה, אלוי ורה ) וצמחי בר האופיינים
.(לאיזור החופי (נר הלילה החופי, חבצלת החוף, אהל הגבישים, עדעד כחול, וקריתמון ימי
,הן בצמחי הבר והן בצמחי התרבות מתגלות התאמות למקום החיות כגון : שעירות
.בשרניות, לחץ אוסמוטי גבוה, והפרשת מלחים

:הנושאים המרכזיים לדיון בסיור
חשיבות הצמחים לאיכות החיים בעיר. תכנון שטחי הבנייה
.בהתאמה לנוף ושמירה על שטחים ירוקים       
תופעות טבע בעיר - פריחה, האבקה, יחסי גומלין - עפצים
.ומזיקים, תחרות בין אורגניזמים, קינון       
.יחסי הגומלין בין הים השטח האורבני הדומם והטבע סביבו

יוצרי האתר: אייבי ארז, מירי שיינפלד, רינה ליטבק