הגדל חלון

מחנה לימודי בעין גדי ובאילת – ספרות רקע

איזור ים המלח ועין גדי – רקע כללי

מדריך ישראל החדש (2001) – כרך 13. מבואות וערכים רלוונטיים.

 

דרום הערבה ואילת – רקע כללי

מדריך ישראל החדש (2001) – כרך 15. מבואות וערכים רלוונטיים.

מרקוס, מ. 1992. ארץ הגרניט. מגזין ארץ – אביב 1992. 32-44.

 

חומר כללי על החי והצומח

האנציקלופדיה החי והצומח של ארץ ישראל

תקליטורים - יונקים, עופות.

שמידע, א. ואור, י 1986. הצמחייה הסודנית בישראל. רתם 8.

 

 

חומר ביבליוגרפי ואתרי אינטרנט ספציפיים לתחנות הסיור מופיע בדף המוקדש לכל נושא.