הגדל חלון

מכללת סמינר הקיבוצים

 

מחנה לימודי בעין גדי ובאילת

 

ימים א'-ד', 28.4.02 - 1.5.02

 

ביולוגיה-כימיה שנים א' וב'

 

צוות:

 ד"ר אבי ארבל

ד"ר גדי פולק