הגדל חלון

 

 

ניספחים

 

 ניספח א': דגם לתכנון יחידת הוראה

 

1.      הגדרת הנושא ותיחומו בזמן.

 

2.      הקו המרכזי או היסוד המארגן והמכוון את בניית הנושא.

 

3.      הקשיים הצפויים בהוראת יחידת הלימוד.

 

4.       בחירת מוקדי הלימוד המרכזיים (הנושאים המרכזיים).

 

5.      ארגון מוקדי הלימוד בחטיבות נושאיות.

 

6.      חלוקת מוקדי הלימוד שבכל חטיבה לאיים ולגשרים.

 

7.       פיתוח ממוקדי הלימוד (מערכי שעורים): השאלות המרכזיות בכל אחד מן המוקדים; הגדרת המטרות של הוראת כל מוקד; האמצעים הדידקטיים, בחירת החומרים המתאימים לעבודה, עיצוב החומרים להגשה לילדים, רשימת ספרות רלוונטית לנושא.

 

8.      קביעת המיומנויות שילמדו במהלך הוראת היחידה.

 

9.       קביעת דרכי ההערכה והכנתן.

 

10.   עיצוב תכנית לימודים מסודרת (סילבוס), על פי המתכונת הבאה: נושא היחידה, הרציונל שלה ומטרות הוראתה; רשימת השעורים (מוקדים), מאורגנת לפי כותרת השעור, התוכן הכללי שלו, הדגשים המיוחדים שיהיו בו, חומר הקריאה שהתלמידים יבקשו לקרוא עבורו או המטלות שיתבקשו להכין (לרבות מטלה כללית לכל היחידה כמו עבודה אישית, רפרט או פרוייקט אישי או קבוצתי אחר); אופן ההערכה; רשימת ספרות; ונספחים.

 

 

 

 

 נספח ב': הכנת מערך שעור פורמלי ודינמי

 

 .

שלב א': הכנת דף היסטורי

 

שלב ב': הכנת מערך שעור פורמלי

 

 1. כתיבת מטרות השעור. יכללו מטרות תוכן ומטרות "אינסטרומנטליות" כמו מושגים, תאריכים, אישים, מפות וכך הלאה (הנוסח המקובל: "הכתה תלמד..., תתנסה..., תקיים דיון או ויכוח או משפט,  תתרגל וכך הלאה).

 

2. ניסוח המטרות הדידקטיות (למשל עבודה בקבוצות\דיון\משחק תפקידים\שחזור הסטורי\ניתוח טכסט\מדרש תמונה\הצגה\בנייה ועוד). יש לשים לב להבדל בין מטרה דידקטית לבין האמצעים דידקטיים סתם. בשעור יופעלו מן הסתם אמצעים שונים אך המטרה יכולה להיות תרגול אחד האמצעים במיוחד, שגם יקבל מרחב יחסי גדול יותר בשעור.

 

3.      קביעת שלבי השעור (לרבות פתיחה וסיכום) והקצאת זמן משוער לכל שלב.

 

4.      רשימת האמצעים שיש להכינם לשעור (למשל מפות קיר, אטלסים, סרטי וידאו ומכשירי וידאו\קלטות טייפ ומכשיר מתאים, שקופיות ומקרנים, אלבומי תמונות - צילומים או ציורים, ניירות, צבעים, גרוטאות ועוד).

 

5.      קביעת מקום העברת השעור (כתה, ספריה, חצר?).

 

6.      קביעת המטלות שעל התלמידים יהיה להכין לשעור.

 

7.      רשימת ספרות קצרה לנושא השעור.

 

 

 שלב ג': הכנת מערך השעור הדינמי

 

 1. תאור מפורט של כל אחד משלבי השעור: התכנים שיכללו בו, השאלות שישאלו בו, האמצעים הדידקטיים שיופעלו והמטלות שהתלמידים יתבקשו לבצע. כמו כן ציון הבעיות והקשיים הצפויים בכל שלב.

 

 2.  שיקול דעת מיוחד על פתיחת השעור - קישורו לשעור הקודם, מטרותיו של השעור הנוכחי, ותוכן הדברים הכללי שיובא בו.

 

 3.  שיקול דעת מיוחד על סיכום השעור (הדיון המסכם, תכניו ושאלותיו; סיכום פעילויות קבוצתיות אם היו והסיכום הכללי, הקישור לשעור הבא וההכנות שיש לבצע עבורו (עפ"י מערך השעור הבא), מלות פרידה וכיוצב'.

 

4.   הכנות לשעור: כרטיסיות (פלקטים, כרזות קיר), אמצעים (מפות קיר למשל, אטלסים, סרטים...), חומרים, אביזרים ומכשירים, ארגון חלל הכיתה, מטלות מיוחדות עבור תלמידים מסויימים (למשל הכנת הרצאה קצרה בנושא מסויים או הבאת אי אלו דברים לשעור), שכפול או צילום חומר עבור השעור ועוד.

 

5.   ההכנה הצפויה של העמיתים לשעור (מבחינת נושאיו, העזרה המתבקשת בשלבי השעור השונים, תשומת לב וטיפול בילדים מסויימים וכך הלאה).

 

נספח ג': רשימת הפעלות דידקטיות (הצעה)

 

*          מדרש תמונה: או- ציור, קריקטורה, צילום, איור, תרשים, דגל, מטבע

*          ניתוח טקסט מקורי (מכתב, חוק או חוקה, מנשר, הצהרה, הסכם, כתב זכויות)

*          עיבוד מושג

*          ניתוח טבלה ועמידה על הממצאים שבה

*          משחקי תפקידים והצגות

 *         עבודה על מפה: ציור, צביעה, ניתוח, מילוי שמות (מפה אילמת)

*          ציורים

*          סיפור הסטורי, סיפור עלילה ואגדות

*          כתב חידה

*          כתיבת חיבור בנוסח "הייתי שם"

*          עבודה על ביוגרפיות

*          דיון ושיחה

*          ראיון - הכה את המומחה

*          חידונים (לרבות חידונים שהילדים יכתבו עבור אחרים ולהפך)

*          צפיה בשקופיות ובסרטים לימודים (או קטעי סרטים רגילים)

*          כרטיסיות עבודה

*          מרכז למידה

*          משחקי שולחן הסטוריים

*          האזנה להקלטות "חיות" של ארועים חשובים

*          משחקי קלפים למיניהם