הגדל חלון

מערך שעור פתיחת שעור

ד"ר איתן גינצבורג
מדריך פדגוגי בהיסטוריה בחינוך העל-יסודי
מכללת סמינר הקיבוצים
 
 
מטרה פורמלית: לעמוד על חשיבותה של הפתיחה להצלחתו של שעור, ועל ההקשר היצירתי, ההופך פתיחה סתמית או אוטומטית, לפתיחה טובה.
 
מטרה דידקטית: תרגול סימולטיבי של פתיחות שונות וניתוחן.
 
קו רעיוני: לפתיחה נכונה משמעות מכריעה לגבי טיבו של השעור. אולם, כדי שתשמש מנוף לסוגיה העומת במרכזו של השעור, עליה להיות קצרה, חדה, יצירתית ומעוררת מחשבות.
 
שלבים:
א.      שיחת פתיחה שבה יתבקשו הסטודנטים להזכר בפתיחות מוכרות, שבה תובהר חשיבותה של הפתיחה ושבה נעמוד על סוגי הפתיחות האפשריות.
ב.       תרגול פתיחות נבחרות וניתוחן המבני והריגשי.
ג.        דיון: מהי פתיחה טובה? (קשר מהודק ויצירתי בין הפתיחה למטרות השעור והקוו הרעיוני שלו). כיצד ניתן להבטיח שהפתיחה אכן תמלא אחר יעודה? (גוון, התאמה, הפתעה, איתגור).
ד.       השלמת אינפורמציה.
 
נספח: פתיחות אפשריות לשעור
*הרצאת דברים
*סיפור מעשה או אגדה
*הצגת חידה
*הצגת תמונה
*השמעת שיר
*השמעת קטע מוקלט
*הצגת קטע וידאו (שמאוחר יותר יוצג שוב, או בהרחבה).
*העלאת אסוציאציות, הרהורים או רגשות בסוגיה מסויימת
*בקשת התייחסות אנליטית למשפט בעל תוכן פולמוסי
ככלל: הצגת חלקים "מנבאים" מגוף השעור כפתיחה. בהמשך השעור יפותחו ויטופלו לעומק, אם כשלעצמם, אם בהקשר לפתיחה או למה שנאמר בה).
 
לשבוע הבא: הכנת סיפור פואנטה קצר. מקור אפשרי: קובץ הסיפורים בין השורות.