הגדל חלון

המשחק בהוראת ההסטוריה-  מערך שיעור

ד"ר איתן גינצבורג
מדריך פדגוגי בהיסטוריה בחינוך העל-יסודי
מכללת סמינר הקיבוצים

 
מטרה פורמלית: לעמוד על יתרונותיו של המשחק (או החידון וכל פעילות לימודית אחרת      בעלת אופי תחרותי  או אופי של אמת נסתרת) להוראת ההסטוריה, ועל יכולת להשתמש בעקרונות הסוד והשעשוע הטמונים בו לשם העשרת ההוראה גם שלא על דרך המשחק.

מטרת דידקטית: לתרגל שימוש בחידון מסוג מסויים - כל האמת.
 
קוו רעיוני:      שעור טוב יכלול תמיד פעילות לימודית שתכלול, כמו במשחק, אמת נסתרת מסויימת, שתחשף בהדרגה במהלך השעור ובאמצעות התלמידים.
 
משך הזמן: 90 דקות.
 
שלבי השעור
 
שלב א': משחק לשם מה? מה בין משחק לבין טקסט? כיצד משחק יכול ללמד? מהן יתרונותיו ומגבלותיו? מתי להפעילו ומתי לא? מהם הכללים הבסיסיים הנדרשים על מנת להפעיל משחק בהצלחה ומהם הכללים להפעלתו ביעילות מבחינת הנושא ומטרותיו? אילו סוגים של משחקים קיימים (להביא דוגמאות לשעור). האם ניתן להרחיב את עקרונות המשחק מעבר למשחק עצמו?
 
שלב ב': כל האמת: התנסות במשחק לימודי.
 
שלב ג': ניתוח הנסיון ומשוב לאור השאלה: מהם הפרמטרים העושים משחק למוצלח?
 
שלב ד': סיכום ומסקנות: האם ניתן להרחיב את המשחק לשעור ההסטוריה באשר הוא? דיון.
 
לבית: להכין משחק "כל האמת" לקוח מתוך הנושא הלימודי שלנו: ישראל מחברה מגוייסת לחברה רב-תרבותית.
 
להכנה: משחק "כל האמת". שיכפולים לכל סטודנט.