הגדל חלון

 מערך שעור המקור בהוראת ההיסטוריה

ד"ר איתן גינצבורג
מדריך פדגוגי בהיסטוריה בחינוך העל-יסודי
מכללת סמינר הקיבוצים
 
 
 
מטרות פורמליות (תוכן): למוד מטרות השימוש בטקסט היסטורי בהוראת ההיסטוריה, והתנסות בעבודה מורכבת על בסיס טקסט נתון העשוי לעורר ביטוי רגשי חריף.
 
מטרה דידקטית:  התנסות בעבודה עם מקור היסטורי המסתיר בחובו סיפור כואב וקשה, המאפשר על כן הפעלת דמיון ואמפטיה.
 
קוו רעיוני: השימוש בטקסט היסטורי מעשיר מאד את הוראת ההיסטוריה. גלום בו מגוון אפשרויות דידקטיות רב ביותר, כיד הדמיון הטובה של המורה. אולם, עיבודו מחייב עבודת הכנה רצינית ביותר מצד המורה, תוך עמידה דקדקנית על כל האפשרויות הגלומות בטקסט ועל כל המשמעויות הנובעות ממנו המחייבות התאמה מיוחדת למטרות השעור.
 
 
1. פתיחה: ספרי לימוד נוטים להוסיף מקורות לטקסט. לאילו מטרות? דיון פתוח
במובנים ההיסטוריים וההיסטוריוגרפיים - להרחיב את הטקסט; להמחיש את הטקסט; להוסיף מהימנות לטכסט; להוסיף לו חיות; לתת פרספקטיבה אישית יותר וקונקרטית יותר לאירועים, שתהיה פחות סטואית ופחות כללית; להעביר לתלמיד את ההכרעה בשאלות מוסריות מרוכבות שהטקסט מתקשה להכריע בהן. במובנים הדידקטיים: המקור הנו אמצעי מתודי היכול לעורר דיון; ללמד אבחנות שונות ומושגים תואמים כמו אבחנה בין הנחה למסקנה, בין דעה לעובדה, בין סיבה לתוצאה; להדגים לתלמיד כיצד עובד ההיסטוריון.
 
2. התנסות בניתוח תעודה היסטורית
 עבודה עם קטע מקור המסביר מהו כור היתוך, מתוך דברי בן גוריון (להיות אזרחים בישראל, ת"ל, 1998). ההתנסות תכלול פענוח טקסטואלי; זיהוי המושגים שבהם משתמש הדובר; חשיפת דעותיו של בן גוריון ותמונת העולם שלו ביחס לעולים וביחס לגלויות ערב; עמידה על שאלת התרבות האחת, ומהי אותה תרבות אחת; עמידה על המשמעויות של עקירת עברם, במחי יד, של העולים והצפוי להם בארץ החדשה, נסיון לניתוח המניעים למהלך המתוכנן, לנסות לדמיין את רגשותיהם של העולים; עמידה על המניעים להעלאה; על המניעים שלא נאמרו בטקסט, על החורים השחורים והלבנים שבו; לשפוט ולהעריך את הטקסט ואת תכנו; לברר את רגשות הקוראים לדובר ולמושאיו.
 
 3. ניתוח ההתנסות על בסיס הפעולות שבצענו
 זיהוי הפעולות שבצענו בשלב הקודם. לעמוד כאן על הפעולות הקשורות בהבנת המקור (פענוח), פעולות הפרשנות הקשורות לעמדות המחבר, פעולות הדימיון והאמפטיה ופעולות הערכתיות. ננסה לסווג את הפעולות הללו עפ"י המדרג הטקסונומי, ולברר האם אכן היתה חלוקה נכונה של שאלות שנשאלו במהלך העבודה. בהמשך לברר לאילו מטרות תוכן ניתן להשתמש בטקס.
 
 4. דיון מסכם
האם אמנם קיימת הבטחה במקור ההיסטורי? כיצד להבטיח שהעבודה עם טקסט אכן תהיה מועילה, מעניינת, מפתחת ומקדמת (דיסיפלינרית וחינוכית) ולא מייגעת, קשה, משעממת, פונה לקהל יעד מסויים ולא לכל הכיתה? (לשים לב למגוון האפשרויות אך לבחור רק כמה מהן בפעם אחת, ולהקפיד על סדרה של הוראות: מקור קצר, ענייני, מתאים למטרות השעור, ברור, מוגש נקי ויפה - על כרטיסיה למשל, משולב בטקסט ההיסטורי ספר הלימוד או בנפרד, לצידו, וכיוצב').
 
 5. השלמת אינפורמציה
מה מאפשרת עבודה עם מסמך מקורי? עבודה עם מסמך מאפשרת סדרה של פעולות:
*לזהות פרטים: עובדות, דעות, רגשות, מושגים וערכים של אנשים המוזכרים בטקסט.
*לעשות אבחנות שונות: למשל בין עובדות לדעות, בין הנחות למסקנות, בין סיבות לתוצאות.
*לעשות השוואות: כגון בין מקורות שונים, בין מקורות לטקסט (מבחינת העובדות, העמדות, המושגים).
*לבדוק קשרים: כגון בין עובדות או הנחות למסקנות.
*להבין משמעותם של מצבים מסויימים.
*לשחזר בדימיון: אנשים שפעלו בעבר ומצבים שהתקיימו בו.
*לראות מצב מנקודות מבט שונות.
*להבהיר משמעותם של מושגים.
*לנקוט עמדה כלפי המעשים המתוארים בטקסט.
*לבחון דיוקם ומהימנותם של הדברים המתוארים בטקסט (למשל, לפי קרבתו של הכותב או הכותבים לארועים, נטיותיו האידיאולוגיות, המתודולוגיה בה נקט).
 
6. על מה יש להקפיד בעת הגשת טקסט?
בראשית הדברים על כל ההמלצות שעלו בסעיף הקודם הקשורות בהגשה נכונה ונאותה של מקור. כמו כן דאגה ללקט מתוך מגוון האפשרויות לעבודה עם מקור, אך ורק מקצת אפשרויות השימוש בו בכל שעור ושעור ולהרחיב סל הפעולות בהדרגה.
 
 להכנה:  הדפסה והכנה של הטקסט "כור ההיתוך" של בן גוריון.
 
 
 קטע מקור
בן גוריון מסביר מהו כור ההיתוך
 
"עם הפסקת הקרבות הוטל עלינו להסיע לארץ המונים גדולים, לשכנם, להשרישם במשק, בחקלאות, בחרושת, במלאכה. אנו מעלים לארץ עם יחיד במינו, מפוזר בכל קצווי תבל, המדבר בלשנות רבות, חניך תרבויות זרות, נפרד לעדות ושבטים שונים בישראל. את כל הציבור הרב והמנומר הזה, מוטל עלינו להתיך מחדש, לצקת אותו בדפוס של אומה מחודשת. עלינו לעקור את המחיצות הגיאוגרפיות, התרבותיות והלשוניות המפרידות בין החלקים השונים, ולהנחיל להם לשון אחת, תרבות אחת, אזרחות אחת, נאמנות אחת, חוקים חדשים ומשפטים חדשים"