הגדל חלון

חוקי המשחק

 

מידות המגרש, רחבת השער, גודל השער, ומספר השחקנים בכל קבוצה .


א. ניתן לשחק את המשחק במגרש כדורגל, עם שערי כדורגל. כל קבוצה תמנה עד 15 שחקנים והרחבה של השער תהיה עד לקו ה-5.


ב. ניתן לשחק את המשחק במגרש כדוריד, עם שערי כדוריד. כל קבוצה תמנה עד 8 שחקנים והרחבה של השוער תהיה עד לקו ה - 4

(המקום בו מותר לשוער לעמוד בביצוע זריקת עונשין בכדוריד.)


ג. ניתן לשחק את המשחק במגרש כדורסל, עם שערי קטרגל או כדוריד. כל קבוצה תמנה עד 5 שחקנים והרחבה של השוער תהיה כמחצית מראש ה"בקבוק" - קו האורך של השער יהיה בקו קליעת העונשין של הכדורסל.


ד. ניתן לשחק את המשחק בחדר ג'ודו שמידותיו 20 מ' אורך ו01- מ' רוחב (די דומה במידותיו למגרש כדורעף שמידותיו 18 מ' אורך ו 9 מ' רוחב), כאשר קו האורך צמוד לקיר, אין קו אורך למגרש והקירות יכולים לשמש לצורך מסירת כדור. כל קבוצה תמנה עד 4 שחקנים, רחבת השוער תהיה מטר מקו השער של השוער והשער יהיה מזרן "גבינה" (2.5 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב).

 


כדור המשחק

הכדור הוא כדורעף רך (רצוי מעור ולא מפלסטיק עם מעטפת ספוגית). אפשר להשתמש בכדור ספוג, או בכדור גומי בגודל זהה לכדורעף.

 


כיצד מושגת המטרה המשחקית, ומהי "מערכת היחסים" בין השחקן לכדור בקשר להשגת המטרה המשחקית?


א. המטרה המשחקית מושגת בכיבוש שער הקבוצה היריבה.


ב. כיבוש השער יכול להיעשות ממרחק "אפס", כלומר, מקו השער.מותר לשחקני כל קבוצה להיכנס לרחבת השער שלהם ולרחבת השער של הקבוצה היריבה, אך לא לעמוד על קו השער ובכך להפריע לשוער.


ג. כיבוש השער יכול להיעשות באיברים הבאים:

*כיבוש בראש מקנה 2 נקודות.
*כיבוש בברך ובירך מקנה 2 נקודות (לא בשוק, לא בקרסול ולא בכף הרגל).
*כיבוש ביד מקנה נקודה אחת.


ד. המיומנויות הנדרשות בכיבוש שער:

*נגיחה בכדור.
*בירכיה בכדור.
*הנחתה או חבטה ("אגרוף") בכדור.


ה. שער יכול להיכבש רק לאחר מסירה, או נגיעה של חבר לקבוצה בכדור, או נגיעה של בן קבוצה נגדית בכדור,או חזרה של כדור מהקורות או מהמשקוף של השער (לא מזריקת פתיחה של השופט, לא מכדור ביניים שזרק השופט, ולא מתוך ידו של חבר לקבוצה).


ו. שער שייכבש מהנחתה בשתי ידיים - יפסל. הכדור יועבר לשוער של הקבוצה המגנה להמשך משחק.


ז. שער שייכבש ממשיכת הכדור (הצמדת הכדור לכף היד או נגיעה כפולה בכדור) - יפסל. הכדור יועבר לשוער של הקבוצה המגנה להמשך משחק.


ח. כיבוש שער היריב בזריקה, או בבעיטה לשער לא יזכה בנקודות את הקבוצה שנהגה כך. הכדור יועבר לשוער של הקבוצה המגנה להמשך משחק.


ט. אסור לשחקן להכין לעצמו את הכדור להבקעת שער.שחקן שינהג כך ויבקיע שער, הכדור יועבר לשוער של הקבוצה המגנה להמשך משחק.


י. כיבוש עצמי יכול להיעשות בכל דרך וצורה ויזכה את הקבוצה היריבה בנקודה אחת בלבד.


י"א. שער ע"י זריקת הכדור במתכוון על שחקן יריב (מתוך מטרה לכבוש באמצעות אותו שחקן שער) יפסל.הקבוצה ששחקנה נהג כך תזקוף לחובתה עבירה בלתי ספורטיבית.במקרה של שוויון בנקודות ובשערי הזכות בסוף הטורניר תמוקם הקבוצה שצברה פחות עבירות בלתי ספורטיביות קודם בדרוג.


י"ב. לאחר כיבוש שער, המשחק יחודש ע"י השוער ששערו נכבש מתוך רחבתו.קבוצה שלא תנהג כך יועבר הכדור לרחבת השוער של הקבוצה היריבה לחידוש המשחק.


י"ג. כיבוש שער יחשב אך ורק אם נעשה בדרך ובאופן המותרים בחוקה, הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער ואושר ע"י השופט.


י"ד. אם השופט לא פסק על כיבוש של שער והשחקן של הקבוצה לה הבקיעו שער מצהיר ששער קבוצתו נכבש, על השופט לקבל את הודעתו ולאשר את השער.כיצד מתבצעת התנועה במגרש?

 

א. התנועה של השחקן במגרש תעשה בהליכה, בזחילה, בניתור, בדילוג, בריצה ובכל אופן שיחפוץ בו ובלבד שבאותה עת לא יאחז את הכדור בידיו.


ב. שחקן יכול ללכת או לרוץ ותוך כדי כך לתפוס ולמסור את הכדור. אם תוך כדי תנועה יבצע השחקן צעד אחד עם הכדור בידיו לא יחשב צעדו זה ל"צעדים" ויחייב העברת הכדור לקבוצה היריבה.


ג. אסור ללכת או לרוץ עם הכדור.


ד. אסור לכדרר, או להקפיץ את הכדור על הראש, על היד או על הרגל, לא במקום ולא תוך כדי תנועה.


ה. אסור לקפוץ ולנחות עם הכדור במקום ("קפיצה").


ו. אסור לגלגל את הכדור על הקרקע ואח"כ לתפוס את הכדור ("גלגול").


ז. אסור להתגלגל עם הכדור על הקרקע ("צעדים").


ח. מותר לגעת בכדור מספר פעמים במקום ובלבד שהכדור לא נגע בקרקע והשחקן לא נע במרחב בין נגיעה אחת לנגיעה השניה.

 


"מערכת היחסים" של השחקן עם הכדור .

 

א. לשחקן מותרת נגיעה אחת בכדור ברציפות (לצורך תפיסת הכדור, או לצורך הבקעת השער באמצעותו).


ב. אסורה נגיעה כפולה רצופה בכדור. קרי, כדור שנשמט מידי שחקן, או נגע בו, אסור לשחקן לגעת בו בשנית ברציפות, אלא אם כן יגע לפניו בכדור בן קבוצתו או שחקן יריב, או הקורה, או משקוף השער.


ג. כדור שנשמט מידי שחקן אסור לאותו שחקן לבצע על הכדור חסימה וע"י כך למנוע משחקן יריב את הגישה לכדור ואפשרות להשתלט על הכדור.


ד. לשחקן מותר להחזיק בכדור 5 שניות (להוציא את המקרים שיפורטו בסעיף ה').


ה. אסור לשחקן להחזיק את הכדור יותר מ - 3 שניות באחד מהמצבים האלה :

*כאשר תתבצע על השחקן המחזיק בכדור שמירה.
*כאשר השחקן ימצא ברחבת שערו עם הכדור.
*כאשר השחקן ימצא עם הכדור ברחבת שערה של הקבוצה הנגדית.


ו. אסור לשחקן לזרוק את הכדור בכוונה על שחקן יריב וע"י כך לאפשר לעצמו להתקדם לשער הקבוצה היריבה, או להבקיע את שערה.


ז. אסור לשחק בכדור מתחת לברך (בשוק ובכף הרגל) אלא אם כן שחק הכדור ברגל ולא הרגל שחקה בכדור.


ח. אם משוחק המשחק באולם ואין גבולות "חוץ" יכול השחקן לתפוס את הכדור מהקיר. במקרה והכדור נגע בו פעם אחת ונהדף לקיר מבלי שהשחקן נע ממקומו לא יחשב הדבר לנגיע "כפולה רצופה" בכדור ויחייב את העברת הכדור לקבוצה היריבה מאותו מקום בו נעשתה ההפרה.


ט. כדור שייתפס ע"י שני שחקנים מקבוצות יריבות ייזרק ככדור ביניים מתחילת קו מחצית המגרש (השמאלי או הימני) וכל השחקנים יוכלו להשתתף בתפיסתו.
כללי כדור ביניים:

*מותר לגעת בכדור ביניים רק לאחר שהכדור ירד משיא הגובה.שחקן קבוצה שלא ינהג כך, יעבור הכדור לקבוצה השניה ממקום זריקת כדור הביניים ע"י השופט.
*כדור ביניים יכול להיתפס ע"י אחד השחקנים, או להיהדף ע"י אחד השחקנים.
*לא ניתן לכבוש שער מזריקת כדור ביניים, כיוון שזריקת כדור הביניים תעשה ע"י השופט.


י. כדור שיפגע בשופט וכתוצאה מכך ייכבש שער, השער יפסל.


י"א. כדור שיוצא החוצה (מעבר לקו האורך של המגרש) ע"י אחד השחקנים יועבר לשחקן של הקבוצה היריבה להמשך המשחק. הוצאת החוץ תתבצע ממקום יציאת הכדור מהמגרש.


י"ב. כדור שיוצא החוצה (מעבר לקו הרוחב של המגרש) ע"י שחקן מגן, הכדור יועבר לשחקן של הקבוצה המתקיפה להכנסת הכדור למשחק מהקרן של אותו צד ממנו יצא הכדור (דהיינו, כדור שיוצא מצדו הימני של השער, יוכנס ע"י השחקן המתקיף מהקרןהימנית. אם יוצא הכדור מעל לשער יחליט השופט מאיזו קרן יכניס שחקן ההתקפה את הכדור למגרש, בהתאם לקרבה של יציאת הכדור לאחת משתי הקרנות).


י"ג. כדור שיוצא החוצה (מעבר לקו הרוחב של המגרש) ע"י שחקן מתקיף, יועבר הכדור לשוער של הקבוצה המגנה להמשך המשחק.