הגדל חלון

ד"ר מירי שינפלד

מננלת ההוראה המקוונת ואתר המכללה

סמינר הקיבוצים

המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות-מכון מופ"ת

mirish@macam.ac.il