הגדל חלון

 

 

 

 

 

בתיקייה זו מוצגים דפי עבודה מעובדים בנושאי בעיות מילוליות מותאמות.

הבעיות עובדו על ידי סטודנטים עבור תלמידים ברמות ידע שונות בנושאים מתמטיים שונים. הדפים כוללים הוראות לעבודה עצמאית של התלמידים.