הגדל חלון

אקולוגיה של צמחים 71910

הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית

ד"ר גדי פולק

גישה לחומרי הלימוד של הקורס -  בתפריט בצד ימין של המסך

 

מידע שוטף

הודעה על השלמת החומר ומידע לקראת המבחן

 

ריכוז נתונים מתרגיל שדה בוקר

הגשת דו"ח סיור 2 - 25.6.06