הגדל חלון

אקולוגיה של צמחים 71910

ד"ר גדי פולק

תוכנית ימי הסיור לתשס"ו (2006 ) 

להלן מועדי הסיורים ויעדיהם:
 
סיור מס' 1 – שפלת יהודה והרי יהודה – יום ו', 31.3.06
סיור מס' 2 – נגב – יום א', 30.4.06

סיור מס' 3 - השרון - יום ו', 19.5.06

 


פרטים מדוייקים נמסרים לפני כל סיור ויימצאו בהודעות לסטודנטים באתר האינטרנט של הקורס.