הגדל חלון

 

אקולוגיה של צמחים 71910 -נושאי הלימוד

מבוא כללי

פרקים בביוגיאוגרפיה של צמים (פיטוגיאוגרפיה)

אסטרטגיות ומהלכי חיים

תחרות ואללופתיה

חברת צמחים