הגדל חלון

‏03/02/2006

אקולוגיה של צמחים - 71910

סמסטר ב', יום א' 16-18 בחדר 105. (קרדיט לשעה נוספת – מ-3 ימי סיור)

 

ד"ר גדי פולק

טלפון בבית: 09-7426831, נייד (רק לסיורים): 052-3331008.

בעבודה – מכללת סמינר הקיבוצים:  03-6901268.

דואר אלקטרוני: gad_pol@smkb.ac.il

 

מטרות הקורס

הקניית יסודות תיאורטיים בסיסיים באקולוגיה של צמחים  ובביוגיאוגרפיה של צמחים. מתן כלים לתצפית, להבנה ולתיעוד  של תופעות שדה בצמחים ושל יחסי צמחים עם סביבתם. הכרה בסיסית של אלמנטים מרכזיים בצומח ובצמחייה של ישראל.

 

תוכנית הקורס

בתוכנית ייתכנו שינויים

 

מספר

תאריך

נושא

הערות

1

5.3.06

מבוא כללי, פיטוגיאוגרפיה – תחומי תפוצה

 

2

12.3.06

פיטוגיאוגרפיה – קיטוע, אנדמיזם, ממלכות

 

3

19.3.06

פיטוגיאוגרפיה  - אזורים, צומח א"י

 

4

26.3.06

תצורות צומח,

 

 

31.3.06

סיור לשפלת יהודה  והרי יהודה - צומח, סוקצסיה

 

יום ו'

5

2.4.06

אסטרטגיות ראשיות, צורות חיים של צמחים מהלכי חיים, מאגרי זרעים.מיפוי יחסי גומלין

 

6

23.4.06

תחרות בצמחים, נישות

 

 

30.4.06

צומח ספר ומדבר להבים, שדה בוקר, נחל פרס

יום א', השיעור לא יתקיים

7

7.5.06

גמר תחרות, אללופאתיה,

 

8

14.5.06

חברת צמחים מבוא כללי, מאפיינים וגישות, חשיבות יחסי גומלין. דגמי פיזור ואסוציאציה

 

 

19.5.06

סיור במישור החוף - ירקון, דורה.

יום ו' בוטל!!

9

21.5.06

מגוון מינים הגדרות, מדדים, מגמות תיאוריה של מגוון

 

10

28.5.06

מגוון-שטח, ביוגיאוגרפיה של איים

 

11

4.6.06

סוקצסיה - הגדרות, טיפוסי סוקצסיה, מגמות עיקריות בסוקצסיה

 

12

11.6.06

מודלים של סוקצסיה, קלימקס

 

13

18.6.06

אדפטציות של צמחים (בהתאם לזמן שנותר)

 

 

חובות הסטודנט ודרכי ההערכה

אין חובת נוכחות בהרצאות, ישנה חובת נוכחות בסיורים.

ההערכה נעשית כדלקמן:

1.       בחינה מסכמת - 70%. הבחינה נערכת עם חומר פתוח. חומר המבחן מקיף את הנושאים שכוסו בהרצאות וחומר קריאה נוסף שנמסר לסטודנטים.

2.       השתתפות בסיורים והגשת עבודות הסיכום - 30%. עבודות הסיכום מוגשות בצוותים של 3 סטודנטים.

 


 

ביבליוגרפיה

 

 

לנושאים התיאורטיים באקולוגיה של צמחים

 • פרבולוצקי, א. ופולק, ג. 2001. אקולוגיה התיאוריה והמציאות הישראלית. הוצאת כרטא, ירושלים.
 • Barbour, M.G., Burk, J.H. and Pitts, W.D. 1987 (sec. ed); 1998 (3rd. ed.). Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings.
 • Begon, M., Harper, J.L. and Townsend, C.R. 1990, 1996.  Ecology. (sec. ed.) Blackwell Scientific Publications.
 • Crawley, M.J. (ed)  1986, 1997. Plant Ecology. Blackwel Scientific Publications.
 • Grime, J.P. 1979. Plant Strategies & Vegetation Processes. John Wiley & Sons.
 • Krebs, C.J. 1994. Ecology, 4th Edition. HarperCollins College publishers
 • Ricklefs, R. E. and Miller G.L. 2000. Ecology.4th ed. New York : W.H. Freeman.
 • Rosenzweig, M. L. 1995. Species diversity in space and time Cambridge : Cambridge University Press, 
 • Whittaker, R.H. 1975. Communities and Ecosystems (sec.ed.). Macmillan.

 

 

 

פיטוגיאוגרפיה כללית וצומח כדור הארץ

 

§         Archibold, O,W. 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman & Hall.

§         Bailey, R. G. 1998. Ecoregions : The Ecosystem Geography of the Oceans and Continents New York : Springer.

§         Cox, C.B. and Moore, P.D. 2000. Biogeography : an Ecological and Evolutionary Approach. 6th ed. Oxford [England] : Blackwell Science.

§         Walter, H. 1973. Vegetation of the Earth. Springer.

§         Walter, H. 1985. Vegetation of the Earth and Ecological systems of the Biosphere. 3rd. ed. Springer.

 

 

נושאי צומח ארץ ישראל והסיורים

כללי

 • דנין, א. 1998. הצומח של ארץ ישראל. בתוך: דנין, א. וארבל, א. אטלס כרטא "החי והצומח של ארץ ישראל". כרטא החברה הישראלית למפות ולהוצאה לאור.
 • ויזל, י. (עורך) 1984. הצומח של ארץ ישראל. כרך 8 באנציקלופדיה החי והצומח של ארץ ישראל. עורך ראשי: ע.אלון. החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחון.
 • דנין, א. 1990. הצמחיה והצומח של ארץ ישראל. בתוך: אלון, ע. (עורך). החי והצומח של ארץ ישראל -  החברה להגנת הטבע ומשרד הבטחו.ן כרך 1, מבואות ומפתחות בעמודים 28-34.
 • ויזל, י., פולק, ג. וכהן, י. 1978, אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה.
 • זהרי, מ. 1955. גיאובוטניקה. הוצאת ספרית פועלים.
 • זהרי, מ. 1980. נופי הצומח של הארץ. הוצאת עם עובד.
 • פולק, ג. 1990. צומח ארץ-ישראל. קורס באוניברסיטה הפתוחה. חוברת הדרכה וקובץ מאמרים.

הערה: לקובץ המאמרים יש מהדורה מעודכנת ומתוקנת מ 1997.

 • פולק, ג. 1992. צומח וצמחים. קורס באוניברסיטה הפתוחה. יחידה 5.
 • Zohary, M. 1962. Plant Life of Palestine (Israel and Jordan). Ronald Press.
 • Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundations of the Middle-East, vol I,II,. Gustav Fischer.

 

מידע על צמחים:

§         אלון, ע. החי והצומח של ארץ ישראל - אנציקלופדיה שימושית מאויירת. כרכים 10 ו 11 (עורכי הכרכים: דוד הלר ומיכה לבנה)

§         פינברון-דותן, נ. ודנין, א. 1991. המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל. הוצאת כנה.

§         כמו כן ניתן להשתמש במדריכי שדה פופולאריים שונים.

§         שמידע, א. 2005. לקסיקון מפה – צמחי ישראל. הוצאת מפה.

§         דנין, א. מאגר המידע של צמחי ארץ ישראל ושכנותיה – אתר האינטרנט של הגן הבוטני באוניברסיטה העברית.  http://www.botanic.co.il/a/INDEX.htm

 

 

אזורים ונושאים ספציפיים

א. לצומח ים תיכוני

 • פרבולוצקי, א., לחמן, א. פולק, ג. 1993. החורש הים-תיכוני, רקע כללי וסיכום ספרות. החברה להגנת הטבע ויד הנדיב.
 • רבינוביץ-וין, א. 1986. סלע-קרקע-צומח בגליל. הוצאת הקיבוץ המאוחד/רשות שמורות הטבע.

 

ב. לצומח מדברי ולנגב

 • דנין, א. 1977. הצומח בנגב מצפון לנחל פארן. הוצאת יחדיו וספרית פועלים.
 • שמידע, א. ואור,י. 1986. הצמחיה הסודאנית בישראל. רתם 8. החברה להגנת הטבע
 • Evenari, M., Noy-Meir, I., Goodall, W.D. (eds.) 1985. Ecosystems of the world. vol.12: Hot deserts and arid shrublands. Elsevier.

 

 

כמו כן יומלצו מקורות נוספים במאמרים ובקבצים לנושאים ספציפיים של השיעורים והסיורים.

 

 

 

 

נגישות לחומרי הקורס (תקצירים, מצגות, שקפים, שקופיות)

ברשת הפקולטה דרך קיצור הדרך לקורסים, לפי מספר הקורס 71910.

באינטרנט - יש להשתמש בדפדפן אקספלורר  5 ומעלה.  הכניסה דרך דף הקורסים של הפקולטה לחקלאות Courses on the Web > Plant Ecology. שם משתמש וסיסמה נמסרים בעל פה.